Suriname gastheer Caribische Pluimvee Associatie
14 Mar, 07:51
foto
Minister Ferdinand Welzijn van HI&T (m) heeft afgevaardigden van de Associatie Pluimvee Sector Suriname ontvangen. (Foto: NII)


De verdere ontwikkeling van de lokale kipproductie stond hoog op de agenda van het gesprek van afgevaardigden van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) met minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T). De APSS heeft ondersteuning gevraagd voor het houden van een Symposium van de Caribische Pluimvee Associatie (CPA) in augustus dit jaar. Suriname zal gastheer zijn van dit symposium.

Het is de bedoeling om met het symposium de Surinaamse pluimvee in het Caribische gebied meer bekendheid te geven. De ministeries van HI&T en LVV zullen eraan participeren. De Surinaamse private sector is lid van de CPA en deze associatie kan het land helpen zijn regionale concurrentievermogen te verbeteren. Door uitwisseling van expertise kunnen grotere successen op gebied van sector versterking worden geboekt, zegt HI&T, via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Ook de kwestie van de standaarden kwam aan de orde. De standaarden die gelden voor vlees en vleesproducten worden door LVV in samenwerking met het Standaarden Bureau vastgesteld. In het belang van de voedselveiligheid moeten de voorschriften waar de voedselverwerkers zich aan dienen te houden duidelijk worden gepubliceerd, zodat met name de consument zich beschermd voelt.

Welzijn benadrukt dat het beleid van het ministerie erop gericht is, om door middel van marktbeheersingsmechanismen schaarste of overschot aan kip te voorkomen. In het kader hiervan worden ook kleine ondernemers in de pluimveesector gestimuleerd door het geven van trainingen en technische ondersteuning. Er zal een verdere aanpassing van de heffing op geïmporteerde kip en kipdelen met de associatie worden besproken, ter stimulering van de kipproductie en het betaalbaar houden van de lokale kip.