NDP: VHP kan haar eigen besluiten niet verdedigen
13 Mar, 12:30
foto


Ingezonden

Het verbaast de NDP dat de VHP niet in staat is gebleken om door haar genomen interne besluiten te verdedigen, zonder de NDP erbij te halen. Om haar besluit, Mathoera in 2020 in Paramaribo te kandideren in plaats van in Wanica, te rechtvaardigen, probeert de oranje partij de NDP negatief te bespreken. Dit lijkt thans de modus operandi te zijn van de VHP. Op z’n zachtst gezegd is dit laf!

VHP geen gelijke van NDP
We gaan herhalen dat voor de NDP de VHP in de verste verte geen partij is. De NDP heeft 26 zetels. De VHP telt slechts 9 zetels. De NDP is een nationale partij die zetels heeft in alle tien districten van het land. De VHP heeft in slechts 5 districten DNA-leden. De NDP is Nationaal en multi-etnisch, terwijl de VHP regionaal en etnisch is. Bouterse had bij de laatste verkiezen bijna tweemaal zoveel stemmen als Santokhi, ondanks de NDP alleen de verkiezingen inging en de VHP in een mammoet combinatie met vijf andere partners aan de verkiezingen deelnam, en dus een deel van de stemmen van Santokhi van stemmers van de combinatiepartners waren.

NDP groeit door
We begrijpen dat de VHP zichzelf probeert op te trekken aan de grote onverslaanbare NDP en zichzelf in het nieuws probeert te houden door stokken naar de vruchten van de NDP te werpen. Echter willen we de VHP meegeven dat het onbegonnen werk is, omdat de partij dwars door alles heen, blijft groeien, en bij de verkiezingen van 2020 weer als de grote overwinnaar uit de bus zal komen.

Misleiding
Het moet dus heten dat Mathoera uit eigen beweging verhuisd is van Wanica naar Paramaribo. Wat een misleiding! Het politieke landschap van Suriname is dermate klein dat vele zogenaamde interne zaken naar buiten komen. Het nieuws dat Mathoera naar Paramaribo zou verhuizen, was op straat. Er zijn al geruime tijd klachten over het politiek functioneren van Nurmohamed in Paramaribo. Het is duidelijk dat Nurmohamed het parlementaire werk niet aan kan. Daarnaast doet Sharman het ook niet geweldig. De VHP heeft dus een probleem in Paramaribo. Als Mathoera, die als een doemdenker bekend staat, de kar in Paramaribo zal kunnen trekken, zal nog moeten blijken. Deze zaak lijkt voor de VHP op 'kaiman lon gi alen a fadon a liba'.
Het is verder zo dat Mathoera overhoop ligt met belangrijke kopstukken van de VHP in Wanica en zich politiek niet in Wanica kan handhaven. Ze was dus noodgedwongen om te verhuizen.

NDP vs VHP: Multi-etniciteit vs Etniciteit
De Nationale Democratische Partij speelt geen nationale partij. Zij speelt evenmin een multi-etnische partij. De NDP is dé nationale partij en dé multi-etnische partij van Suriname. De samenleving weet dat. De NDP heeft niet nodig om een multi-etnische lijn uit te zetten zoals de VHP. De multi-etnische lijn van de NDP is verankerd in haar partijbeginselen. Dat is de reden waarom de partij haast alle in Suriname voorkomende etnische groepen in haar fractie in DNA herbergt. Bij de VHP komen daarentegen alle negen DNA leden uit slechts één etnische groep. Op het stuk van multi-etniciteit kan het niet slechter zijn dan dat. Waarover praat de VHP?

We roepen de VHP op om in het vervolg de door haar genomen besluiten zelf te verdedigen en de NDP erbuiten te laten.