PL wil overlopen en criminaliteit indammen met contract
11 Mar 2018, 10:17
foto
PL-voorzitter Paul Somohardjo


Pertjajah Luhur (PL) treft maatregelen om overlopen na de verkiezing te voorkomen. Juristen van de partij zijn bezig met een 'kaalplukcontract' op te stellen. Alle volksvertegenwoordigers van de partij, zoals parlementariërs, DR- en RR-leden, tot ministers en andere hoge functionarissen, zullen dit contract moeten tekenen voor de duur van vijf jaar. Hiermee wil de PL de drugscriminaliteit en corruptie, met inbegrip van overloperij, indammen.

“Drugscriminaliteit vernietigt een deel van het volk, maar corruptie vernietigt het totale volk. Kijk maar naar degenen die zijn overgelopen: Raymond Sapoen, Diepakkoemar Chitan, vertegenwoordigers van de BEP... Als ze niet waren overgelopen, dan zou deze regering uit elkaar zijn gevallen, want de NDP zou in haar eentje geen stand kunnen houden. Deze regering wordt dankzij overlopers in stand gehouden. Met als gevolg de crisis waarin we nu zitten ”, legt PL-voorzitter Paul Somohardjo uit.

De politicus was zaterdag in Nickerie voor het installeren van een aantal kernen, maar ook om met de structuren te praten en voorbereidingen te treffen voor de eerstvolgende Aktua Festa, die op 31 maart in het rijstdistrict zal worden gehouden. Daar werd ook de introductie van het kaalplukcontract besproken. Somohardjo zegt dat de Nickeriaanse partijstructuren en -sympathisanten nu gerust kunnen zijn en niet hoeven te vrezen dat eventuele overloperij zonder gevolgen zal zijn. In het rijstdistrict worden al geruime tijd opzettelijk geruchten verspreid door politieke tegenstanders, als zou PL-parlementariër William Waidoe van plan zijn over te lopen. De PL-voorzitter hoopt dat hiermee de geruchtenmachine stopt en een eind komt aan de onrust.

De partij wil het kaalplukcontract hanteren, nu de Terugroepwet is ingetrokken en het volk niet meer beschermd kan worden tegen overloperij. Met het kaalplukcontract wil de partij niet alleen het volk tegen dergelijke praktijken beschermen, maar ook haar vertrouwen terugwinnen. “Sommige mensen hebben een trauma overgehouden aan de vele gevallen van overloperij. We horen nu al zoveel geluiden van mensen die niet meer naar de stembus willen gaan, omdat ze vinden dat ze toch verraden zullen worden door degenen op wie ze gaan stemmen. Dit willen we met het kaalplukcontract tegengaan”, zegt Somohardjo, die hiermee ook een oproep doet aan het volk om bij de aanstaande verkiezingen gebruik te maken van haar stemrecht en actief mee te beslissen in de toekomst van het land.

Indien de ondersteuning van de meerderheid in De Nationale Assemblee kan worden verkregen, zou ook een wet kunnen worden ingediend. In Nederland is er sinds 2003 een kaalplukwet van toepassing, met als doel de criminaliteit te bestrijden. Voor de crimineel mag het niet meer lonend zijn om misdrijven te plegen. Deze kaalplukwet is van toepassing op misdrijven, die vaak gepaard gaan met een groot financieel voordeel, waaronder fraude, omkoping, drugshandel, witwassen, wapenhandel en mensenhandel.

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March