Reactie op 'Los Losi en Bor Bori'
11 Mar 2018, 04:38
foto


Een staking is geen actie, het is juist het tegenovergestelde. Bij een actie pleegt men één of meer handelingen, bij een staking doet men niks meer. Iemand die waarneemt dat er verschillende stakingen gevoerd worden in het land en geen oplossing wenst, maar juist oproept tot meer stakingen en daarna met dezelfde adem Suriname mijn geliefd land roept, moet met spoed aan zelfevaluatie doen m.b.t. hypocrisie.

Je roept burgers namelijk op om te stoppen met hun verantwoordelijkheid naar de natie om deze tot ontwikkeling te brengen en dit gaande te houden, dat zelfde land wat je lief hebt? Op z’n minst ben je in de war, maar dat is te verwachten van een fan van Gajadien.
Aan de kantlijn staan en bor bori-los losi quoten (really?, je kon geen James Baldwin, Stephen Covey, Bob Marley, Nelson Mandela of Mahatma Ghandi quotes googlen?), is geen optie. Dit terwijl door de regering nauwgezet naar oplossingen wordt gezocht voor de korte en lange termijn financieel-economische richting van ons land?

Aan deze persoon en velen anderen gaat ondertussen voorbij dat ons geliefd land Suriname niet de enige is in de geografische omgeving die door roerige tijden gaat.
Zo staat Trinidad momenteel ook sterk onder financieel economische druk die al langer dan een jaar bezuinigingen in de overheid eisen,
Ook Venezuela staat sterk onder financieel economische sociale en buitenlandse politieke druk,
Curaçao heeft in het afgelopen jaar zelfs bank instellingen moeten inkrimpen en in de telecom sector vinden afvloeiingen plaats en door de handelsstop van Venezolaanse groenten en fruit is pijnlijk duidelijk dat ook zij hun productiebeleid moeten diversificeren,
Guyana, Frans-Guyana en Brazilië hebben in het afgelopen jaar buiten proportionele sociale onrust ondergaan met o.a. gevangenis oproeren.

Om maar te zwijgen van de Caribische eilanden die getroffen zijn door natuurrampen als gevolg van climate change en heel langzaam hieruit kruipen omdat de verwachte buitenlandse hulp uitblijft en/of door onwil van politici om samen te werken.

Suriname dat economisch is getroffen door de wereld economie, houdt zich dwars door alles staande. Dat betalingsachterstanden in onze situatie voorkomen, is onoverkoombaar. Deze worden echter wel ingelopen en de overheid heeft met de inkomstenverhogende maatregelen voor het jaar 2018 zich gecommitteerd om deze achterstand nog sneller in te lopen.

Bij het trekken van een vergelijking met de ons omringende landen wordt één ding steeds duidelijker: Samen in dialoog oplossingen bedenken is wat ons tot nu toe staande houdt als natie. Oplossingen middels dialoog, dat is in deze situatie de beweging van ware oprechte vaderlandsliefde.
Dialoog welke leidt tot oplossingsgerichte acties, daden en resultaten.

Loreen Rozenblad

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March