SWM: Bewaken waterkwaliteit heeft hoge prioriteit
10 Mar 2018, 16:24
foto


De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) benadrukt dat het bewaken van de waterkwaliteit een hoge prioriteit heeft. Hiervoor heeft het bedrijf een eigen laboratorium, voorzien van moderne apparatuur om het water te controleren op de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën. Het lab van de SWM volgt een strikt monitoringsprogramma om de waterkwaliteit van bron tot tap te monitoren.

Binnen een samenwerkingsprogramma met de Europese Unie is onlangs nieuwe laboratorium apparatuur aangeschaft en de lab medewerkers zijn getraind. Daarnaast heeft de SWM een goed bemenste distributieafdeling die dagelijks in het veld waakt over het waterleidingnetwerk. Verder is er ook een afdeling Keuring en Controle die onder meer belast is met de keuring van de binneninstallaties van de klanten, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Ter vaststelling van de waterkwaliteit van het gedistribueerde water in het distributienetwerk, wordt er op maandbasis een aantal monsters getrokken in het netwerk. Voor Vestiging Centraal, welke bestaat uit de verzorgingsgebieden Paramaribo, Wanica, Para en deels Saramacca, wordt er op maandbasis 40-50 geplande monsters getrokken. Alle factoren die de representativiteit van het watermonster kunnen beïnvloeden, worden in acht genomen.

De SWM zegt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het water voldoet aan alle kwaliteitseisen aanbevolen door de WHO, maar de medewerking van de klant is nodig om de waterkwaliteit te waarborgen. De SWM keurt de binneninstallatie van elke nieuwe klant voordat die wordt aangesloten op het net, maar wat er daarna gebeurt ligt vaak buiten het gezichtsveld van het waterbedrijf.

De aansluitvoorwaarden geven aan dat iedere uitbreiding van de binneninstallatie gekeurd dient te worden door de SWM. Als men al een actieve wateraansluiting heeft en aan verbouwing doet of een hydrofoor laat plaatsen, wordt de aanpassing van de binneninstallatie vaak niet ter keuring aangeboden. Het is zelfs zo dat er klanten zijn die een verbinding trekken tussen een bestaande binneninstallatie en een nieuw gebouwd huis op het zelfde of aangrenzende terrein. Dit is verboden en bij constatering worden er boetes opgelegd en wordt de watertoevoer afgesloten, totdat de installatie aan de keuring wordt onderworpen. Ook het rechtstreeks zuigen van water uit het leidingnet kan een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. Als er dus uitsluitend watermonsters bij de klanten thuis zouden worden getrokken, kan dat niet als maatstaf gelden voor de waterkwaliteit die de SWM levert.

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March