BTW per 1 juli; race tegen de klok
09 Mar, 00:00
foto
Belastingdirecteur Roy May tijdens een persconferentie donderdag. (Foto: René Gompers)


Op 1 juli 2018 wordt de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) ook wel genoemd de verbruiksbelasting, ingevoerd. Er moeten nog heel wat zaken in orde gemaakt worden. De tijd is kort, maar er wordt keihard gewerkt om de streefdatum te halen, deelt Roy May, directeur van de Belastingdienst mee.

“Het proces is in november gestart. Het lijkt wel kort, maar de bedoeling is om op 1 juli, over drie en een halve maand, de invoering van de BTW te laten plaatsvinden. We zijn eigenlijk in een ‘squeeze’ omdat er heel wat zaken nog moeten worden geregeld. We komen er wel uit. Ik heb erop gehamerd dat we met man en macht, als het even kan op acht dagen in een week, bezig zijn om deze doelstelling te halen.”

Ondertussen wordt de samenleving van de nodige informatie voorzien. Onderdeel daarvan is de lancering van de website waarop er meer informatie over de BTW wordt verschaft. De ceremonie vond donderdag met een persconferentie plaats in het Marriot hotel. Het proces tot en met de invoering kan ook op de voet gevolgd worden. De meest gestelde vragen, over bijvoorbeeld de hoogte van de BTW, vrijstellingen en sancties zullen naar gelang het proces vordert, beantwoordt kunnen worden geeft de organisatie aan.

De informatiesessies met verschillende groepen en organisaties gaan ook gewoon door. Er is nog een grootse landelijke campagne op komst om de massa te bereiken. Vrijdag gaat de BTW uitvoeringscommissie naar De Nationale Assemblee. De wet BTW moet nog naar het parlement.

May benadrukt dat de BTW niet bedoeld is om nog meer druk te leggen op de bevolking. Wanneer de BTW is ingevoerd zal de omzetbelasting vervallen. De loon- en inkomstenbelasting voor zelfstandigen zal ook worden verlaagd. “Het is rechtvaardiger, er is een breder vlak waar je de BTW kan heffen. Mensen die in de informele sector zijn kunnen door de BTW in de formele sector komen. Met de omzetbelasting gebeurt het dat niet iedereen wordt belast. De hoofdregel bij de BTW is dat elke ondernemer wordt belast, daarna pas wordt er naar uitzonderingen gekeken. BTW zal door eenieder betaald worden.” May merkt op dat met de Economische Controle Dienst erop zal worden toegezien dat er geen misbruik gemaakt wordt van de nieuwe situatie.

De hoogte van de BTW is nog niet bepaald, deelt de belastingdirecteur mee. Hij geeft aan dat er niet ver afgeweken zal worden van de tarieven die in de regio gelden waar de BTW al in werking is. De standaardtarieven liggen tussen de 10 en 17 procent. Op de Bahamas is het tarief 7,5 % en op Barbados 17.5 %. De Bahamas hebben BTW in 2015 ingevoerd, Barbados in 1997, Haïti in 1982, daar bedraagt de BTW 10 procent. “De vooruitzichten zijn dat de overheid twee tot driemaal meer zal kunnen ophalen dan de omzetbelasting op dit moment. En daar zal de minister van Financiën erg blij mee zijn, denk ik.”

René Gompers