PALU: Ilse Henar-Hewitt en Renate Wouden, rolmodellen
08 Mar, 20:48
foto


Voor de PALU is 8 maart een bijzondere dag, aangezien de partij vanaf haar oprichting de verbetering van de positie van de vrouw centraal heeft staan. In verband met deze bijzondere dag brengt de PALU hulde aan alle vrouwen, in het bijzonder de Surinaamse vrouw, en organisaties die zich onuitputtelijk inzetten voor de verbetering van de positie van de vrouw in de samenleving.

Bij deze 110e viering staan wij stil bij twee bijzondere vrouwen, een uit het verleden en een die springlevend op dit moment leiding geeft aan een organisatie die in de verdrukking zit. Zij vormen beiden een bron van inspiratie voor andere vrouwen dat ook hun bijdrage nodig is om onze samenleving tot een betere te maken. De PALU wil op deze bijzondere dag gedenken ILSE HENAR-HEWITT, geboren op 3 mei 1922 in Paramaribo, die vooral bekend is geworden om haar grote inzet voor verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen in Suriname. Vanaf de jaren vijftig van de overige eeuw was zij in verschillende functies betrokken bij de werkzaamheden van de YWCA (Young Women's Christian Association), waarvan achttien jaar als secretaris-generaal.

Na een actief leven, veelal ten dienste van de Surinaamse vrouw, overleed zij op 12 april 1996 in Paramaribo. Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen verleent al langer dan 20 jaar juridische hulp en begeleiding aan de gemeenschap, in het bijzonder aan minder draagkrachtige vrouwen.

De tweede vrouw die de PALU als rolmodel naar voren wil halen is mevrouw Renate Wouden. Mevrouw Wouden heeft zich zeker 15 jaar verdienstelijk gemaakt als directeur van de Nationale Vrouwen Beweging en heeft 25 jaren actief gediend in het onderwijs. Sinds 2015 heeft zij de leiding van de BBGO, de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst. Deze bond heeft het niet gemakkelijk, met name omdat het om gepensioneerden gaat die vaak niet in een positie verkeren om hun gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten.

De PALU heeft noch met de genoemde personen, noch met de organisaties een speciale relatie. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Wij hadden met gemak ook vrouwen uit onze eigen organisatie naar voren kunnen halen als rolmodel. Maar dat zou gemakkelijk als propaganda kunnen worden vertaald en dan zou de boodschap misschien verloren kunnen gaan. Feit is dat wij de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en de vrouwen in het bijzonder feliciteren met deze 110de dag van de vrouw. Deze dag staat symbool voor strijd. In eerste instantie om de positie van de vrouw te verbeteren, vandaag de dag gaat het ook om de strijd die man en vrouw gezamenlijk voeren voor verbetering van de samenleving als geheel.