NPS: Einde strijd vrouwen nog niet in zicht
08 Mar, 16:30
foto


De Nationale Partij Suriname (NPS) bemoedigt alle vrouwen om de strijd voor erkenning en betere leefomstandigheden voort te zetten. De partij verwijst daarbij naar het verzet dat vrouwen in 1908 hebben gevoerd voor verbeterde arbeidsomstandigheden en voor het verkrijgen van algemeen kiesrecht.

Vanaf 1922 wordt deze dag Internationaal herdacht. De NPS merkt op dat deze dappere vrouwen zeker niet gedacht hadden dat deze strijd zich 96 jaar lang zou duren. Vastgesteld wordt dat het einde, anno 2018, nog lang niet in zicht is.

Wereldwijd wordt erkend dat de strijd voor erkenning en gelijkwaardigheid op alle niveaus, getypeerd kan worden als een niet afgedane zaak. Hierover zegt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres het volgende: Achieving gender equality and empowering women and girls is the unfinished business of our time, and the greatest human rights challenge in our world.

De NPS vindt dat als gekeken wordt naar de positie van de Surinaamse vrouw geen ander beeld te zien is; Zij worstelt dagelijks met immense problemen op vele gebieden. Haar dagelijkse bestaan is er één van strijd. Het gaat daarbij om een strijd om niet weg te zakken in de poel van armoede waarin zij door onder andere slecht bestuur van deze regering terecht is gekomen. Strijd om elke dag haar hoofd boven water te houden. Strijd om beschermd te worden tegen geweld in allerlei vormen. Strijd om gehoord te worden. Strijd voor een beter bestaan voor haar en haar kinderen; onze kinderen, de kinderen van Suriname.

De NPS volgt deze ontwikkelingen op de voet en doet er binnen haar vermogen en huidige positie in de oppositie, alles aan om verlichting te helpen brengen in de noden van de Surinaamse vrouw als deel van onze gemeenschap. Aan hen worden handvatten aangereikt zodat zij door deze moeilijke periode heen kunnen. Het gaat nu om overleven waarna de stap naar zelfredzaamheid gemaakt kan worden. Zo heeft de partij tig activiteiten ontplooid voor het bevorderen van het ondernemerschap bij voornamelijk jongeren en is er op vrijdag 9 maart voor partijgenoten een presentatie over aquaponics. Verschillende planttechnieken zullen gepresenteerd worden.

Op deze belangrijke dag herhaalt de partij haar ondersteuning aan alle Surinaamse vrouwen, vooral zij die gebukt gaan onder de slechte economische, sociale en politieke omstandigheden in ons land. NPS steekt hierbij een hart onder de riem van de vrouwen en wenst aan hen een woord van bemoediging mee te geven bij de overdenking op de Internationale Dag van de Vrouw.

NPS feliciteert u allen met deze belangrijke dag.

Namens de NPS,
Gregory Rusland
Voorzitter.