ABOP: Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig
08 Mar, 19:01
foto


"Alle mensen zijn uniek en niet gelijk aan elkaar, maar alle mensen moeten in gelijke vallen, gelijk worden behandeld." Zo begint de politieke partij ABOP haar boodschap op de Internationale Dag van de Vrouw, die vandaag wordt herdacht.

De partij memoreert dat Suriname veel sterke vrouwen kent. Séry en Flora waren twee Marron vrouwen die in 1711, door Nederlandse militairen gevangen werden genomen. De vrouwen werden tijdens hun gevangenschap gemarteld door de militairen. Séry en Flora moesten de militairen de locatie van dorpen en inwonersaantallen in de dorpen vertellen. De vrouwen werden met vuisten geslagen en met brandend materiaal bewerkt, maar ze hebben hun kameraden niet verraden. Als straf werden Flora en Séry onthoofd door de militairen, terwijl het dochtertje van Séry moest toekijken.

Janey Tetary met contractnummer I-491 is een ander voorbeeld van een sterke Surinaamse vrouw. Een leider die een inspiratiebron was voor de opstanden van de Surinaamse contractarbeiders tegen de kolonisator (1870-1920). Tetary was een motor achter het verzet en een leider voor velen, die durfde op te komen tegen het militair en justitioneel apparaat van de Nederlandse machthebber. Zij was een sleutelfiguur die vocht tegen de onderdrukking van de plantage-eigenaren, maar die ook opkwam voor vrouwen die slecht werden behandeld.

Om de opstanden in te tomen heeft het toenmalig regiem Tetary vermoord. Tijdens een opstand tegen de plantage-eigenaren werd zij op 1 meter afstand in de achterkant van het hoofd doodgeschoten, vertelt de ABOP het verhaal van deze vrouwen. De partij stelt dat gelijkwaardigheid alleen mogelijk is zonder vooroordeel. "Het is in onze samenleving en de rest van de wereld niet te ontkennen dat vrouwen de motor zijn waar het economisch en maatschappelijk welzijn van een land omheen draait. Vrouwen zijn doorzetters, vastberaden en heldhaftige drivers van verandering en voor ontwikkeling."

Het behoeft derhalve geen betoog dat de vrouw adequaat gewaardeerd moet worden, gaat de ABOP verder. "De aan hun toekomende kansen moeten worden beloond door goed beleid. Ze moeten worden bevrijd van oneigenlijke concurrentie gebaseerd op geslacht, en dezelfde behandeling in dezelfde situatie krijgen."

Wij zien vrouwen steeds beter vertegenwoordigd in het hoger onderwijs, en verwachten dat dit in de komende jaren voor een enorme shift zal zorgen. De ABOP gelooft dat economische emancipatie, bevrijdend werkt. Om genderongelijkwaardigheid te verkleinen moeten vrouwen op een waardige wijze, welverdiende economische groeikansen krijgen. En volgens de ABOP is zij vastbesloten haar bijdrage daartoe te leveren.