Gendergelijkheid moet ook in rurale gebieden
08 Mar, 05:53
foto
Minister Mike Noersalim


Veel onderzoeken hebben bewezen dat de ontwikkeling tussen steden en rurale gebieden, waarmee ook het binnenland wordt bedoeld, niet gelijk opgaat. Sterker nog: om verschillende redenen, waarvan de moeilijke bereikbaarheid er één is, worden rurale gebieden achtergesteld bij de verdeling van de beschikbare ontwikkelingsbronnen.

“Maar met de committering van Suriname aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waarvan de slogan luidt Niemand Achterlaten, oftewel No-one left behind, hebben we de gezamenlijke verantwoordelijkheid op ons genomen om de bewoners van de rurale gebieden, zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes, gelijke ontwikkelingskansen te bieden”, zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Het genderbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie.

Wereldwijd dragen vrouwen de verantwoordelijk voor 50% van de wereldvoedselproductie. Vrouwen zijn sleutelfiguren in de dagelijkse landbouwtaken, die overwegend in de rurale gebieden plaatsvinden. Ze zijn initiatiefnemers voor het genereren van landbouw en niet-landbouwinkomsten. Daarnaast zijn zij ook hoeders van de natuurlijke en productieve hulpbronnen. Het is daarom niet zonder meer dat dit jaar het thema van de Internationale Dag van de Vrouw is: “Uitdaging en kansen in het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van rurale vrouwen en meisjes”.

Eén van de belangrijkste boodschappen van het World Development Report 2018 is het verbeteren van de productiviteit, winstgevendheid en duurzaamheid van de (kleinschalige) landbouw, omdat dat aanzienlijk bijdraagt tot het bestrijden van armoede in de rurale gebieden. Indien het potentieel van landbouw beperkt is, door bijvoorbeeld onvruchtbaar land of een beperkte productiecapaciteit, kunnen oplossingen worden gezocht in de ontwikkeling van rurale arbeidsmarkten.

“Die gedachte past sluitend bij de initiatieven van de Surinaamse overheid aangaande decentralisatie van het bestuur en de diversificatie van de economie. Om een gelijke verdeling van welzijn en welvaart te bereiken is het dus zaak dat we de ontwikkeling van de rurale gebieden niet veronachtzamen. Daarbij is het van groot belang om vanuit het perspectief van gendergelijkheid de ontwikkeling van onze rurale gebieden voort te zetten”, zegt Noersalim.