Dialysezorg is onbetaalbare zorg
08 Mar, 07:35
foto
Thelma Vreden toont diverse insulinepennen.


Data geëxtrapoleerd uit cijfers van het SZF van januari dit jaar, geven aan dat de zorg van 761 dialysepatiënten het land SRD 121,8 miljoen kost. Van dit bedrag wordt de helft besteed aan de dialysebehandeling zelf, en wel SRD 64,7 miljoen. “Dit kunnen we niet betalen, dit kan geen enkel land betalen. Dialysezorg is onbetaalbare zorg”, stelt Thelma Vreden, Chief Operations Officer van de Intermed Bedrijvengroep.

Deze cijfers heeft Vreden overgelegd tijdens een presentatie ter introductie van de DiaBetre campagne, die op donderdag 8 maart, Wereld Nierendag, van start gaat. Vreden sprak van een zorgwekkende groei van het aantal dialysepatiënten en zei dat daarin verandering moet komen. Voorkomen moet worden dat er situaties ontstaan, waarbij patiënten die dialysezorg behoeven het leven zullen laten, omdat die zorg onbetaalbaar en onhoudbaar is. In 2012 telde Suriname ruim 400 dialysepatiënten. Dat aantal was in 2017 bijna verdubbeld, terwijl het aantal diabetespatiënten in dezelfde periode is toegenomen met 20%.

“We moeten het anders gaan doen en het steeds toenemend aantal dialysepatiënten stuiten. Innovatie is daarbij erg belangrijk. We moeten onze patiënten de best mogelijke medicatie geven en voor insuline is dat de Moderne Insuline (MI), die vanaf 2012 al in Suriname verkrijgbaar is”, vertelt Vreden. Uit onderzoek is gebleken dat Moderne Insuline effectiever is dan de Humane Insuline (HI), omdat MI de natuurlijke insulinefysiologie van de mens beter nabootst dan HI.
“De bedrijvengroep heeft in de afgelopen jaren gepleit voor betaalbare prijzen en anno 2018 zijn we zover dat we MI tegen een lagere prijs kunnen aanbieden. Daarmee zal MI binnen het bereik komen van grotere groepen insuline-afhankelijke diabetespatiënten.”

MI kan in combinatie met een gezonde levensstijl de HbA1c-waarde in een relatief korte tijd verminderen. Een verlaging van deze glucosereferentiewaarde met slechts 1% betekent al een verlaging van het risico op cardiovasculaire aandoeningen zoals een hartaanval met 14%, op microvasculaire aandoeningen, waaronder blindheid en nierfalen, met 37%, en 21% minder kans op overlijden als gevolg van diabetescomplicaties. Volgens Vreden is intensievere diabeteszorg noodzakelijk. De meeste diabetespatiënten gebruiken nu nog HI, maar een kleine groep is al overgezet op MI met zichtbaar goede resultaten.

Tijdens de campagne van DiaBetre zal een intensievere multidisciplinaire diabeteszorg worden gepromoot. Zo kunnen bezoekers van Welnessmarkt Clevia Park op zondag 11 maart deelnemen aan een workshop over voeding, speciaal bestemd voor diabeten. DiaBetre en haar zusterbedrijven pleiten voor een verbeterde diabeteszorg, met een intensievere behandeling en coaching op het gebied van healthy lifestyle, waarbij voldoende aandacht wordt gegeven aan gezonde en goed gebalanceerde voeding, beweging en toediening van de medicatie en ten slotte zelfmonitoring.

Bron SZF-cijfers:
Gebroadcast op TV, Youtube in 'SZF Magazine 19 januari 2018: Dialyse - internist/nefroloog drs. A. Punwasi aan het woord'.