Bidden voor Suriname op Wereld Gebedsdag, een unicum
08 Mar 2018, 01:41
foto
Enkele ministers hebben tijdens Wereld Gebedsdag de dienst bijgewoond.
Rechts minister Mike Noersalim.


“Dit maak je niet meer mee. Het is een unicum. Als er meer dan honderd landen zijn die telkens aan de beurt komen, dan krijgen we misschien na honderd jaar pas weer de kans om themaland te zijn en zo’n dienst te organiseren. En als zoveel miljoenen mensen voor Suriname bidden, dan denk ik dat er toch iets zal moeten gebeuren. Maar wij moeten ons hart ook open stellen,” stelt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.

Minister Noersalim is vol lof over de organisatie en de uitvoering van de herdenkingsdienst in het kader van Wereld Gebedsdag. Die was volgens de bewindsman gezegend, ordelijk en creatief. Het was de eerste keer in 65 jaar dat Suriname als themaland werd gekozen. Meer dan 170 landen hebben op 2 maart voor Suriname gebeden. Het Surinaams Comité Wereldgebedsdag droeg als hoofdthema het milieu aan en heeft er de bijbeltekst Genesis 1:31, Geheel Gods schepping is zeer goed, aan gekoppeld.

Noersalim is ingenomen over het voornemen om – tegelijk met de viering van Wereld Gebedsdag - wereldwijd te collecteren voor milieuprojecten in Suriname. Hij wijst er op dat over de hele wereld miljoenen plastic flessen worden gedumpt, maar gelukkig zijn er organisaties die hard aan de weg timmeren om niet alleen het milieu schoon te houden, maar ook de nodige awareness bij te brengen. Heel belangrijk vindt de bewindsman het dat we als Surinamers moeten komen op het punt, waarbij we beseffen dat het bij onszelf begint. Maar al te vaak heeft hij meegemaakt dat automobilisten of hun passagiers aan het verkeer deelnemen en gewoon een plastic zak met vuil uit de auto gooien.

“Dat geeft aan dat we in Suriname nog onvoldoende beseffen wat het betekent om je omgeving schoon te houden. Petflessen die elke keer in trenzen terecht komen, met als gevolg verstoppingen en hoge kosten voor de Staat om deze weg te werken. De verstoppingen zorgen ook voor overstromingen en die leiden op hun beurt weer tot onhygiënische situaties en ziekten. Het effect van ons onverantwoord handelen, waarbij we het niet zo nauw nemen met ons milieu, moet uiteindelijk tot een nulpunt gereduceerd worden. Dat kunnen we, als we voldoende bewustwordingsprojecten uitvoeren”, zegt Noersalim.

De bewindsman doet een beroep op de samenleving om datgene, dat onze Schepper heeft geschapen, onze omgeving, onze aarde, te koesteren als goede rentmeesters, omdat het zeer goed was, zoals de Bijbeltekst ook aangeeft. Hij merkt op dat, naast het bidden, we als Surinamers ook de handen uit de mouwen moeten steken om zaken gedaan te krijgen. “Zoals het gezegde luidt: Ora et labora, bid en werk, merkt Noersalim op.

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March