Sportbeleid meer richten op vrouwen voor evenwicht
08 Mar, 10:57
foto


Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) erkent dat er werk aan de winkel is om het sportbeleid meer te richten op vrouwen. Er is geen evenwicht tussen vrouwen en mannen in de internationale sportwereld, ook in Suriname niet.

Wat is de situatie in Suriname anno 2018? Volgens de census van 2012 sporten vrouwen veel (17%) minder dan mannen (28%). Een veel kleiner aandeel van vrouwen zit in bestuurlijke functies van sportclubs en sportbonden. Behalve deze kwantitatieve zaken, is er ook een kwalitatief verschil. Over het algemeen zijn in de Surinaamse sportwereld het beleid, de faciliteiten en het leiderschap onvoldoende gericht op vrouwen. Kritische vragen zijn: hoe vergroot je hun participatie en hoe bescherm je ze zonder vooroordelen en ‘klassieke’ opvattingen over vrouwen? We zijn er nog lang niet als natie als we hierop letten.

Maar wat doen wij als natie eraan? De Internationale Dag van de Vrouw is een belangrijk moment voor SOC om te reageren op deze vraag. Internationaal wordt geruime tijd gepleit voor versterking van de positie van vrouwen in de sport. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geeft bijvoorbeeld awards aan degenen die zich beijveren voor de vergroting van participatie van vrouwen in de sport. Het zijn awards die stilstaan bij kansen, erkenning en empowerment van vrouwen.

Jarenlang verstrekt het SOC sportawards aan mannen en vrouwen. Er zijn ook enkele sportbonden met vrouwelijke voorzitters en bestuursleden. De ouders/verzorgers die hun dochters stimuleren te sporten zijn belangrijk. Verder moet de aandacht van de media voor vrouwelijke sporters erkend worden. De coaches die op eigen kracht de sportcarrière van vrouwen en meisjes koesteren op grassroot niveau zijn bijzonder. Het SOC koestert deze lichtpunten en wijst erop dat de hele natie verantwoordelijk is voor de rol van vrouwen in de sport. Vrouwen zijn net als mannen belangrijk in de invloed van sport op de levenskwaliteit. Zo ook het bewustzijn over en handelen binnen onze sport ‘galaxy’, stelt het SOC.