DA'91: De tijd voor verandering is NU!
08 Mar, 04:38
foto


Vandaag, Internationale Dag van de Vrouw, wordt er wereldwijd stilgestaan bij de positie van de vrouw in de samenleving. Het is belangrijk te beseffen dat wij op een cruciaal moment zijn om daadwerkelijk duurzame verbetering te bereiken in de positie van vrouwen. Rapporten van internationale organisaties waaronder het Wereld Economisch Forum van 2017 schetsen een onacceptabel lange weg voor het bereiken van gendergelijkheid.

Het zou nog 200 jaar kunnen duren als wij op dezelfde wijze voortgaan. De historische en structurele ongelijkheden die (hebben) bestaan met als resultaat onderdrukking en discriminatie van vrouwen, worden tegenwoordig steeds zichtbaarder. In de gehele wereld, en vooral op social media, zien wij dat steeds meer vrouwen opstaan en roepen voor een blijvende veranderingen in de ontwikkelingsmogelijkheden, leefomstandigheden en de politieke aanwezigheid, macht en invloed van vrouwen.

Belang van goed beleid voor Vrouwen
De Surinaamse vrouw wordt dagelijks geplaagd met zware zorgen die veelal het gevolg zijn van wanbeleid en corruptie. Het resultaat hiervan is een belemmering voor verdere ontwikkeling van vrouwen en te vaak een terugval in leefomstandigheden, gezondheid en ontwikkelingskansen.

DA’91 is overtuigd dat goed en duurzaam beleid van het hoogste belang is voor een versnelde ontwikkeling van vrouwen. Wij kunnen geen 200 jaar wachten om onze volledige potentie in daden om te zetten, noch kunnen wij een dag langer wachten om de nieuwe aanpak voor gendergelijkheid in uitvoering te brengen. In deze visie staan transparantie en verantwoord bestuur centraal.
Als partij staan wij met alle vrouwen, ook inheemsen, vrouwen met beperkingen en vrouwen die niet helemaal voldoen aan het bestaande beeld van de gender normen.

Vrouwen versterking is aan de basis van onze Nieuwe Politieke Agenda. Als enige partij tot nu toe die heeft aangetoond dat vrouwen tot de hoogste functie binnen de partij kunnen uitgroeien, is het ons menens en willen wij een leidende rol vervullen in het actief betrekken en inzetten van elke vrouw in onze samenleving.
DA’91 is structureel bezig met beleid dat moet resulteren in de versterking van de positie en beleving van de rechten van de vrouw. Zo zijn wij ook voorstander van een dusdanige aanpassing van ons kiesstelsel dat minderheidsgroepen in onze samenleving ook goed vertegenwoordigd zijn binnen de gekozen organen. Hierbij hebben wij vooral in gedachten de vrouwen binnen deze minderheidsgroepen, die nog meer dan andere vrouwen, een achterstand moeten inlopen.

Onze visie op het vlak van gezondheidszorg stelt ook prioriteiten met betrekking tot beschikbare en betaalbare voorzieningen voor alle vrouwen en meisjes, met vooral de nadruk op de reproductieve rol van de vrouw. De verbetering en versterking van ons onderwijs moet ook in het bijzonder vrouwen en meisjes in staat stellen om hun posities binnen deze samenleving actief te kunnen innemen en uitvoeren, door de ontwikkeling van een kritische en onafhankelijke geest. Ook op dit vlak is er bijzondere aandacht voor verbetering van de omstandigheden van vrouwen die behoren tot de inheemsen en andere in het verre binnenland wonende gemeenschappen.

De tijd is nu!
De filosofie van DA’91 is er eentje waarbij een ieder volledig de ruimte moet krijgen om creativiteit en talent volledig te ontwikkelen, uiteen te zetten en te presenteren. En dit is vooral van belang voor elke Surinaamse vrouw. Dit is duurzame ontwikkeling en leidt tot vooruitgang voor vrouwen.

DA’91 ziet gendergelijkheid en het tot volledig wasdom komen van de vrouwenrechten niet als een genoegdoening aan de vrouwen. Gendergelijkheid is een kwestie van mensenrechten en het is in ons aller belang. Het is daarom van belang dat iedereen, mannen en vrouwen, staan voor gendergelijkheid.
DA’91 roept alle vrouwen op om vanaf vandaag actief en nog actiever te participeren in elke ontwikkeling die voor hun belangrijk is. Ons land heeft vooral nu een drastische verandering in beleidsmakers en beleid nodig! Wij moeten het anders doen, Politiek Anders, en als wij het anders en beter aanpakken zal de uitkomst ook veel beter zijn! Bij deze aanpak is de participatie van vrouwen op alle nivo’s, aan de basis en aan de top, broodnodig! Er is geen tijd te verliezen. De tijd is nu!

DA’91 Vrouwen Forum
Wendy Meyer