Anjulio Wolf benoemd tot directeur Casas
07 Mar, 02:40
foto
Anjulio Wolf is bij resolutie van 21 februari benoemd tot directeur van de Casas.


Anjulio Wolf is de nieuwe directeur van de Burger Luchtvaart Veiligheidsautoriteit Suriname (Casas). Hij is door minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie bij resolutie benoemd tot directeur.

In de resolutie is aangegeven dat vanwege de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige waarnemend directeur de functie vacant is. Voor het optimaal functioneren van de Casas is het volgens de minister noodzakelijk invulling te geven aan de opengevallen functie.

De resolutie dateert van 21 februari. De benoeming is ingegaan per 1 februari. Brian de Souza was vanaf september 2011 belast met de waarneming. De Casas is als organisatie belast met het toezicht op de veiligheid en beveiliging van de Burgerluchtvaart in Suriname.