Minamataverdrag en overeenkomst Equatorial Guinee in DNA
07 Mar, 08:26
foto


Het Minamataverdrag, waarbij het kwikgebruik geleidelijk aan zal worden uitgebannen, wordt donderdag behandeld. Dan is minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen terug van zijn dienstreis naar Canada. Voor donderdagmiddag is een tweede vergadering uitgeschreven. Deze gaat over de Raamovereenkomst tussen de regering van Suriname en die van Equatoriaal Guinee.

De vergadering over het Minamataverdrag was voor dinsdag uitgeschreven. De convocatie is enkele uren later teruggenomen. De regering heeft om uitstel gevraagd, aangezien minister Dodson uitlandig is. Hij keert vandaag terug. Deze vergadering is nu gepland voor donderdag. De bewindsman moet antwoord geven op de vele vragen die zijn gesteld over onder andere gebruik van kwik.

De ontwerp-wet 'goedkeuring van de Raamovereenkomst voor Economische, Wetenschappelijke, Technische en Culturele Samenwerking tussen de regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee' stond al op de agenda van 30 mei samen met de samenwerkingsovereenkomst met Turkije. De inhoudelijke behandeling van de Raamovereenkomst moet nog plaatsvinden.

De overeenkomst is in december 2012 aan De Nationale Assemblee aangeboden.
In de memorie van toelichting stelt de president dat deze overeenkomst de grondslag legt voor het bevorderen van de uitvoering van ontwikkelingsprojecten. Dit op het gebied van infrastructuur, industrie, handel, transport, onderwijs, gezondheidszorg, sport, financiën, bankwezen, telecommunicatie, en maatschappelijke dienstverlening, landbouw, veeteelt, energie, mijnbouw, bosbouw, toerisme en andere gebieden van gemeenschappelijk belang.