BEP: Oplossingen vinden voor problemen vrouwen
07 Mar, 18:44
foto


De Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) roept de totale samenleving op om, naast de universele bedreigingen voor vrouwen, ook aandacht te schenken en oplossingen te vinden voor de problemen en uitdagingen van vrouwen in Suriname. Laten we samen een einde maken aan het geweld tegen vrouwen. Laten we met zijn allen de deur even wijd openhouden, zowel voor vrouwen als voor mannen, in de politiek en op de arbeidsmarkt.

De Internationale Dag van de Vrouw is een jaarlijkse herdenking van de eerste grote staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie op 8 maart 1908 in New York, Verenigde Staten van Amerika. De vrouwen staakten toen voor een achturige werkdag, menswaardige arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie in de wereld.

De Verenigde Naties heeft in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt een dergelijke verklaring niet altijd voldoende te zijn. Maar, het behoeft geen twijfel dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen zal bijdragen aan een betere en een duurzame wereld. Ondanks dit alles hebben vrouwen wereldwijd nog altijd minder kansen dan mannen in de maatschappij om zich te ontplooien waaronder studeren, respectabele banen vinden en politieke topposities bekleden.

Tegen de achtergrond van het feit dat de Surinaamse populatie voor ongeveer de helft bestaat uit vrouwen, kan het als een pluspunt worden genoemd dat het percentage vrouwen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname de afgelopen decennia enorm is gegroeid en mogelijk dat van mannen heeft ingehaald. Toch komen ze qua aantal noch in de regering noch in het parlement dichtbij de 50%. Dat is weer een tegenvaller. Een grotere tegenslag in de rechtvaardige strijd van vrouwen om gelijkwaardigheid, is zonder meer de schrikbarende gevallen van huiselijk geweld, waarbij in de meeste gevallen vrouwen slachtoffers zijn. Maar, net als op veel plaatsen in de wereld, staan de verhouding in Suriname nog steeds scheef.

Gelijkwaardigheid wordt in de Sustainable Development Goals omschreven in het vijfde doel. Daarin wordt min of meer opgeroepen dat eraan wordt gewerkt dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben op het gebied van onderwijs, gezondheid en werk. Dit doel vestigt ook de hoop op gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in politieke en economische besluitvorming.
Wanneer andere landen zich voorbereiden om specifiek beleid en wetten te maken om vrouwen te beschermen en gelijke kansen te bieden als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven, mag Suriname niet achterblijven.