NPS: Volk moet niet de dupe worden van BTW
05 Mar, 04:56
foto


De Nationale Partij Suriname (NPS) kan zich terugvinden in de verschuiving van de belastingen van loon en inkomsten naar Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), echter zal het juiste moment hiervoor gekozen moeten worden. De partij is voorstander van een efficiëntere belastingheffing, maar de mensen die lijden onder het gevoerde beleid van de afgelopen jaren, zullen niet verder de dupe van moeten worden.

De NPS organiseerde afgelopen week een discussieavond over de mogelijke invoer van de BTW. De inleider was fiscalist Roy Rijger. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft tijdens de begrotingsbehandeling meegedeeld dat de BTW medio dit jaar ingevoerd zal worden. De wet hiertoe zal binnenkort naar De Nationale Assemblee worden gestuurd.

De NPS heeft informatie dat de minister van Financiën de belofte van de invoering van de BTW heeft gedaan aan deskundigen van Moody's en Standard en Poor"s. De regering zal in grote problemen komen met de ratings als zij deze belofte niet waarmaakt.

Tijdens de discussie werd de conclusie getrokken dat de introductie niet succesvol zal zijn in een tijd van vele onzekerheden bij de bevolking, wanneer de condities er niet zijn voor een kwalitatieve invoering en controle van deze nieuwe belastingvorm. Bij de invoering van de BTW moet het volk niet meer betalen aan belasting dan nu het geval is. Door het feit dat er meer mensen belasting via aankopen zal betalen, zullen de uiteindelijke inkomsten van de Staat verhoogd worden.