Regering beantwoordt dinsdag vragen begroting 2018
24 Feb, 06:32
foto
De openbare vergadering is gepland voor dinsdag 27 februari om 10.00 uur.


De regering zal dinsdag antwoorden op de vragen die gesteld zijn in de tweede ronde van de begrotingsbehandeling. Een heet hangijzer is de verhoging van grondhuur tarieven, die jarenlang niet zijn aangepast. De oppositie wil via een motie dat er eerst een studie wordt gedaan voordat de verhoging ingaat. De coalitie is niet tegen aanpassing van het tarief, maar over de hoogte moet er nog overeenstemming worden bereikt.

De oppositie heeft vijf moties ingediend over het beleid van de regering. Naast de tarieven over grondhuur, is er een uitgebreide motie ingediend over de situatie in het binnenland en verbetering hiervan. De oppositie vraagt om de staatsbegroting te regionaliseren. De begroting moet per ministerie naar deelgebied en naar ressorten worden samengesteld, waaronder ook de planning van activiteiten en de financiering van het beleid worden opgenomen. Deze aanpak zal niet alleen leiden tot de begeerde transparantie in de beleidsontwikkeling, ze zal ook overlappingen in de dienstverlening en kapitaalvernietiging door de verschillende ministeries voorkomen, meent de oppositie.

Over de aanpak van de corruptie wordt in een motie bij de regering aangedrongen, onder aanbieding van relevante documenten, de Procureur-generaal te verzoeken een strafrechtelijk onderzoek c.q. vervolging in te stellen van diverse gevallen van corruptie. Genoemd worden onder andere: het Ballast Nedam schandaal, de Carifesta uitgaven, de aankoop van de Cassave fabriek, het schandaal van de Naschoolse opvang, de aankoop van de EBS-generatoren, de aankoop van het ambassade gebouw in Frankrijk. Over het ambassadegebouw is ook een aparte motie ingediend.

De vijfde motie gaat over de gezondheidszorg. In de herziene nota van wijziging is het bedrag voor versterking van de ziekenhuizen verhoogd van SRD 5 miljoen naar SRD 305 miljoen. De oppositie heeft eerder een vergadering aangevraagd over de gezondheidszorg. Het parlement wordt opgeroepen spoedig inhoudelijk debat te voeren en om op korte termijn structurele en integrale maatregelen te treffen voor de toegang en kwaliteit van de gezondheidszorg, zodat niet meer mensenlevens verloren gaan.