Decoraties voor verdiensten in jaren tachtig
24 Feb, 00:00
foto
Een groep personen die zich in de jaren tachtig van de vorige eeuw dienstbaar heeft gemaakt, is gedecoreerd door president Desi Bouterse. (Foto: NII)


Met het oog op de 'Dag van de Bevrijding en Vernieuwing' heeft president Desi Bouterse een groep personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de jaren tachtig, gedecoreerd. "De regering heeft veel waardering en bewondering voor uw opstelling in het leven. Ik wil u bij deze gelegenheid als groot voorbeeld stellen voor alle andere landgenoten," sprak Bouterse de mensen vrijdag toe.

Tot Ridder in de Ere-orde van de Palm zijn benoemd: Dharamautar Chotkan, Rashid Mohamed Kadir, Benjamin Khoeblal, Celcius Mijnals en Oemar Posetiko. Glenn Fernand en Mario Wijngaarde zijn onderscheiden tot Officier in de Ere-orde van de Palm. Tot Commandeur in de Ere-orde van de Palm is benoemd Carlos Li Fo Sjoe.

"Mensen zoals u bewijzen dat een constructieve benadering van alle verschillen in opvattingen en meningen, altijd mogelijk is, zonder dat naastenliefde wordt aangetast. Aan u wordt gevraagd deze schone taak voort te zetten en anderen zoveel mogelijk te overtuigen dat deze benadering voorop gesteld moet worden en altijd bevrijdend en vernieuwend moet werken voor ons onafhankelijk land Suriname," zei de president.

Vanaf het aantreden van de regering-Bouterse 1 in 2010 wordt elk jaar bij meerdere gelegenheden stilgestaan bij de verdiensten van Surinamers. “Het gaat dan om mensen die zich op hun eigen, maar toch speciale manier, dienstbaar opstellen naar hun naasten of zich in verenigingsverband dienstbaar opstellen naar de gemeenschap”, zei het staatshoofd. Hij merkte op dat de revolutie van 1980 bijzonder is in de Surinaamse geschiedenis. Dit maakt deel uit van het nieuw te bewandelen pad naar volwassenheid en ontwikkeling.