Suriname themaland tijdens Wereldgebedsdag
23 Feb, 18:42
foto
Het Surinaams Comité Wereldgebedsdag op bezoek bij minister Mike Noersalim.


Voor het eerst in 65 jaar is Suriname het themaland tijdens de Wereldgebedsdag, die op 2 maart wordt gehouden. Op die dag zal wereldwijd worden gebeden voor thema’s, die door Suriname zijn aangedragen. Het Surinaams Comité Wereldgebedsdag heeft het milieu als hoofdthema aangedragen. De Bijbeltekst die dit thema ondersteund is gehaald uit Genesis 1:31 en luidt Geheel Gods schepping is zeer goed''.

“De gehele schepping is goed en wij moeten het zo houden”, zei minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken tijdens het bezoek van het comité op zijn kantoor. De bedoeling is dat er wereldwijd wordt gebeden voor behoud van het milieu in Suriname. Tijdens de diensten van de viering wordt ook wereldwijd gecollecteerd. Het geld is bestemd om projecten ter behoud en bescherming van het milieu in Suriname uit te voeren. Het comité is al begonnen met de promotie van het gebruik van milieuvriendelijk materiaal, waaronder boodschappentassen in plaats van plastic zakken.

Wereldgebedsdag wordt jaarlijks op de eerste vrijdag van de maand maart gevierd. Deze dag is gestart in 1919 met als doel om te bidden voor een oplossing van de problemen waarmee vrouwen geconfronteerd raken. Tegenwoordig is de focusgroep uitgebreid van vrouwen naar gezinnen. Jaarlijks is er een themaland. Het thema dat het land aandraagt, is gebaseerd op de Bijbel. In aanloop naar de viering is het programma voor de viering uitgebreid vastgelegd en verspreid naar alle lidlanden. Het comité heeft de liturgie ook overhandigd aan Noersalim.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt vanuit de afdeling Religieuze Aangelegenheden de geestelijke ontwikkeling van Surinaamse burgers. Noersalim vindt het prijzenswaardig dat Suriname dit jaar het themaland is. “Wij beseffen dat deze activiteiten bijdragen aan een stukje geestelijke rust, een stukje morele vorming en het brengen van normen en waarden aan de samenleving”, stelt de bewindsman. Hij vindt de samenwerking tussen de regering en de religieuze organisaties noodzakelijk om onder andere te komen tot een Suriname vrij van criminaliteit, huiselijk geweld en drop-outs. “Dat kunnen we gezamenlijk doen als wij de handen in elkaar slaan”, zegt de minister.

Wereldgebedsdag wordt op 2 maart om half zeven ‘s avonds herdacht in een centrale viering in de Basiliek. Op zondag 4 maart is er een kinderviering in de Grote Stadskerk. Landelijk worden op zowel 2 als op 4 maart simultaan diensten gehouden. Het gaat om een interkerkelijke viering, waar steeds meer denominaties aan deelnemen.