NDP-Saramacca schildert vlaggenmasten scholen
23 Feb, 06:32
foto
NDP-jongeren bezig met het schilderen van een vlaggenmast.


De NDP-afdeling Saramacca is begonnen met het schilderen van de vlaggenmasten van de scholen in dit district. Het gaat om totaal twaalf scholen. Donderdag is begonnen met de masten van de drie scholen in Jarikaba, laat ressortvoorzitter Adjai Ramfali optekenen.

Het project is gestart met het oog op de Dag van Vernieuwing en Bevrijding (Revo Dey). Het doel van dit project is ten eerste om op de scholen, waar de jonge Surinamers elke dag beginnen met het zingen van het volkslied en het hijsen van de nationale vlag, ervoor te zorgen dat de vlag met de nodige eerbied en respect wordt behandeld. Het tweede doel is volgens NDP-Saramacca om de jongeren, die betrokken zijn bij dit project, dienstbaarheid aan de samenleving aan te leren.

De NDP-Saramacca heeft twaalf scholen in kaart gebracht. Tijdens de inventarisatie is geconstateerd dat er op bepaalde scholen een dringende behoefte is aan een nieuwe Surinaamse vlag. Hierin zal ook worden voorzien. Het ligt in de bedoeling om volgende maand het project af te ronden. De algehele leiding van dit project ligt in handen van Frank Rodriguez, die deel uitmaakt van de leiding van NDP Saramacca.