Stil protest bij St. Aloysiusschool
23 Feb, 00:57
foto
Er worden bloemen op de lijkwagen gegooid, terwijl kinderen ballonnen oplaten voor hun juf, Lucil Wills-Engelhart. (Foto's: René Gompers)


"Zij was onze lieve juf. Iedereen verdient respect. Leerkrachten zijn ook ouders.” Enkele van de leuzen die prijken op de vellen papier die omhoog worden gehouden, terwijl de lijkwagen de Sint Aloysiusschool verlaat. Lucil Wills-Engelhart is vorige week overleden na onenigheid met een ouder van een leerling. Een aantal leerlingen en collega's is donderdag afscheid komen nemen bij de school.

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben een stil protest gevoerd toen zij hun steun kwamen betuigen. Zij mochten geen afscheid nemen; de poort bleef gesloten voor de media en de vertegenwoordigers van de lerarenbonden. Gebleken is dat de leiding van de school niet op de hoogte was van de voorgenomen actie van de bonden. Getogen in rouwkleding, aan hun polsen een zwarte band, is een aantal bondsleden naar de school getogen. De leerkrachten zijn op het voorterrein rustig blijven wachten tot de wagen er was. Alleen familieleden, collega's, ouders en leerlingen mochten afscheid nemen van de overleden juf. Een man bij de poort heeft daar streng op toegezien.

De politie was ook goed vertegenwoordigd. Ingrijpen was niet nodig. “Zij zijn er altijd bij als er melding wordt gemaakt van een actie van de BvL/ALS,” geeft Reshma Mangre, secretaris-generaal van de BvL en ALS aan. “We zijn er om onze steun te betuigen, maar ook om van de gelegenheid gebruik te maken om een signaal te geven.” Toen de kist weer vertrok, zijn aan weerszijden van de stoet zingend vellen papier met verschillende leuzen gepresenteerd. Bloemen worden op de wagen gestrooid terwijl kinderen blauwe en witte ballonnen oplaten.

“De laatste tijd maken we mee dat leerkrachten worden aangevallen op school door ouders,” haalt Mangre aan. “Soms door heel agressieve ouders. Een van de laatste gevallen is waarbij ouders naar school zijn gekomen om een leerkracht een afgedonderd pakslaag te geven. We kunnen niet als vakbond aan de kant blijven staan en toekijken hoe mis het gaat in het onderwijs. Nu is er een dode gevallen. Moeten er nog meer doden vallen voordat er ingegrepen wordt? We hebben een dierbare verloren, we krijgen haar niet meer terug.”

Bernice Terbeek-Barron, voorzitter van de Katholieke Onderwijzers Bond (KOB), is niet blij met de actie van BvL/Als. Ze vindt het moment ongelegen. “Na de uitvaart zal ik met een statement komen,” deelt ze mee aan de pers. “De dag van vandaag is daarvoor niet geschikt. Er is nog een wond, laten we de ruimte aan de familie geven om die te helen.” Terbeek wil niet ingaan op de actie van de andere onderwijsbonden. “Is de Bvl...laat me voorzichtig zijn met mijn woorden... Ze (wijlen Wills) was lid van de KOB, niet van BvL en ALS. Ik stel voor dat ik me aan mijn woord hou en na de uitvaart kom met een statement.” Het voorval met het noodlottige gevolg is ondertussen ook gemeld aan het Onderwijsministerie, deelt Terbeek-Barron mee. Er is ook een onderzoek ingesteld. Daarover wil ze nog niets kwijt.

De Bvl heeft een goede relatie gehad met wijlen Wills-Engelhart geeft Mangre aan. “Onze zusterorganisatie in Nederland de Algemene Onderwijzersbond, had in samenwerking met de BvL en KOB een virtuele vakbondsacademie opgezet. Zij was een van de trainers en ik een van de coördinatoren. We hebben jaren prettig met elkaar gewerkt tot er veranderde beleidsinzichten zijn gekomen. Vandaar dat we hier als BvL ook aanwezig zijn.”

René Gompers