Abdoel: Regering moet doorzetten om uit crisis te komen
23 Feb, 00:00
foto
Assembleelid Amzad Abdoel tijdens de begrotingsbehandeling.


Assembleelid Amzad Abdoel (NDP), verwacht dat de economische situatie en de kredietwaardigheid van het land zullen verbeteren met de maatregelen die zijn aangekondigd door de regering. Hij merkt op dat beide kredietbeoordelaars Moody's en Fitch positief hebben gereageerd op de te nemen maatregelen door de regering.


"Wij van de coalitie zijn duidelijk en helder geweest bij de begrotingsbehandeling en hebben duidelijk onze standpunten ten aanzien van de verschillende maatregelen kenbaar gemaakt. Wij ondersteunen de regering in deze en roepen haar ook op om de maatregelen te treffen die nodig zijn om de overheidsfinanciën te verbeteren en uit de crisis te geraken. Deze zeker gecombineerd met de sociaal-beschermingsmaatregelen en de bezuinigingsmaatregelen. Worden deze zaken uitgevoerd dan zal dat zonder meer leiden tot verbetering van onze economische situatie en van onze kredietwaardigheid," zegt Abdoel in een reactie aan Starnieuws. Abdoel is de voorzitter van de commissie die de openbare behandeling van de begroting heeft voorbereid.

"Hoewel Moody's ons gedowngrade heeft, heeft Fitch de outlook van onze kredietwaardigheid naar boven bijgesteld/verbeterd. Let wel beide kredietbeoordelaars hebben positief gereageerd in verband met de te nemen maatregelen zoals die door de regering zijn aangekondigd. Door de coalitie is bij het begrotingsdebat vooral aangedrongen op 2 zaken:
1. Het verhogen van de verdiencapaciteit van het land en
2. Het treffen van inkomstenverhogende maatregelen om de begroting beter te kunnen financieren.
Het verhogen van de verdiencapaciteit is onder andere in tijd belangrijk voor het kunnen terugbetalen van de staatsschuld. Inkomstenverhogende maatregelen zijn noodzakelijk voor de begrotingsfinanciering en belangrijk voor de overheidsfinanciën op korte- en middellange termijn," benadrukt de volksvertegenwoordiger.

Abdoel wijst erop dat vooral van belang is de uitvoering van de inkomstenverhogende maatregelen zoals de regering aan het parlement heeft voorgehouden. Hiervan zijn een paar reeds op de begroting van 2018 opgenomen. Het gaat in deze onder andere om:
1. Verkoop/afstoten van overheidsaandelen. Het betreft hier de aandelen bij Surgold en aandelen van de regering bij Self Reliance, DSB, Hakrinbank en New Mont. Deze maatregel zal de regering een bedrag van SRD 740 miljoen binnenbrengen;
2. Verhogen van de grondhuurtarieven, welke de regering een bedrag binnenbrengt van SRD 144 miljoen, samen met het proces van versnelde overdrachten voor SRD 85 miljoen;
3. De regering had verder ook nog aangekondigd verkoop van staatsgebouwen. Deze laatste is niet opgebracht op de begroting welke Abdoel de conclusie doet trekken dat deze niet zal worden uitgevoerd. Een andere maatregel die sinds vorig jaar op de begroting wordt opgebracht is de Rij- en Voertuigenbelasting die geraamd is op SRD 102 miljoen, welke in behandeling is bij het parlement.

"Maar het belangrijkste van dit allemaal, volgens de ratingbureaus, is invoering van de BTW. De BTW is geen inkomstenverhogende maatregel, maar een verbetering binnen de fiscale heffingen welke de omzetbelasting zal vervangen. Deze maatregel is goed voor SRD 394 miljoen. Geen van de bovengenoemde maatregelen zijn nog ingevoerd en dienen zonder meer ingevoerd te worden. BTW zal onvermijdelijk leiden tot prijsverhogingen en dient derhalve goed voorbereid en goed voorgelicht uitgevoerd te worden," constateert Abdoel.

Het is publiek geheim dat sinds jaar en dag de subsidie die aan EBS betaald wordt door de overheid niet op de begroting wordt opgenomen, voert Abdoel aan. Deze bedraagt jaarlijks honderden miljoenen. Ter verbetering van de begrotingsdiscipline is in de begroting van 2018 deze wel opgebracht en wel voor een bedrag van SRD 950 miljoen. Ook de subsidie die de ziekenhuizen dit jaar moeten krijgen is opgebracht voor een bedrag van SRD 300 miljoen. In totaal is alleen voor stroom en medische zorg die de overheid voor het volk moet garanderen een bedrag van SRD 1.2 miljard nodig. Indien de regering in staat blijkt om de nodige maatregelen te treffen en deze en andere uitgaven te dekken, zal er volgens het Assembleelid best wel een behoorlijke verbetering optreden binnen de overheidsfinanciën. De maatregelen zijn goed voor ruim SRD 1.5 miljard.

"Let wel, niet voor nieuwe uitgaven, maar voor zaken die reeds door de regering betaald werden en betaald moeten worden in de nabije toekomst, zijn deze maatregelen onvermijdelijk. Worden deze maatregelen uitgevoerd dan zal er een behoorlijke verlichting binnen de overheidsfinanciën optreden," meent Abdoel.