HI&T: Stijgende prijzen door eurokoers en olie
21 Feb, 22:30
foto
Uit de grafiek blijkt dat de eurokoers omhoog is gegaan. Importen uit Europa zijn hierdoor duurder geworden. (HI&T)


Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft geconstateerd dat prijzen van veel goederen een stijgende trend vertonen vanaf begin van dit jaar. Dit komt volgens het ministerie door prijsontwikkelingen in het buitenland. Twee belangrijkste oorzaken van prijsschommelingen zijn de wisselkoers en de olieprijzen, stelt HI&T. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft aangegeven dat de consumentenprijzen met slechts een half procent omhoog zijn gegaan in januari ten opzichte van december.

Uit recente analyses van HI&T blijkt dat de meeste importen van basisgoederen, zoals aardappelen, uien, spijsolie, bruine bonen, sardien en andere, vanuit de eurolanden afkomstig zijn. Gezien de euro in waarde is gestegen, vertoont de wisselkoers voor deze munteenheid ten opzichte van de SRD in de afgelopen periode, een stijgende trend. Dit is één van de oorzaken van de prijsstijgingen van de goederen. De importwaarde in vreemde valuta, worden door de douane omgezet in SRD tegen de verhoogde douanekoers en vervolgens worden de importbelastingen, die overwegend procentueel zijn, hierop losgelaten. Voorts zijn de winstmarges ook in procenten vastgesteld. Deze factoren hebben een extra kostprijsverhogend effect op de goederen die uit de eurolanden afkomstig zijn.

Een minimale stijging van de wereldmarktprijzen voor brandstof kan vanwege de relatief hoge US–dollarkoers, een harde stijging betekenen voor de lokale pompprijzen in SRD wat bij een daling juist ook een harde daling met zich meebrengt. Een eventuele daling van de wereldmarktprijs voor ruwe olie zoals dat nu het geval is, kan haar effect op de lokale vastgestelde pompprijzen laten wachten vanwege enerzijds de momenten waarop de inkoop van olie door oliemaatschappijen heeft plaatsgevonden en anderzijds de hantering van een FIFO (First in First out) voorraad systeem, waarbij eerst de oudere voorraden opraken alvorens de nieuwe zijn doorgang vinden naar de pompstations.
Omdat brandstof een belangrijk component is voor de distributiekosten, die uiteindelijk doorberekend worden in de kostprijs, is deze ook een belangrijke factor van de prijsontwikkelingen in Suriname, zegt het ministerie in een persbericht via het Nationaal Informatie Instituut.