Suriname en Brazilië diepen samenwerking uit
21 Feb, 08:24
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken in gesprek met de Braziliaanse president, Michel Temer. (Foto's: NII)


De Braziliaanse president, Michel Temer, heeft minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken voor een beleefdheidsbezoek ontvangen. Aan de orde is gekomen het belang van het versterken en verder uitdiepen van de reeds intensieve en bijzondere band tussen Suriname en Brazilië en de Zuid-Zuid relatie.

Tijdens de bilaterale ontmoeting met de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Aloyosio Nunes, hebben de bewindslieden diepgaand overleg gevoerd, meldt het Nationaal Informatie Instituut. De specifieke gebieden van samenwerking zijn benadrukt, waaronder de agrarische sector, milieu, gezondheid, onderwijs en capaciteitsversterking, defensie en politie samenwerking, cultuur en veiligheid. Partijen hebben afgesproken de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie verder te intensiveren.

Het ligt in de bedoeling dat het Braziliaans Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking (ABC) deze geïdentificeerde gebieden verder uitwerkt in concrete projecten. Een belangrijk concept in de samenwerking met ABC is dat de technische assistentie wordt geboden op basis van verzoeken die zijn ontvangen en dus aansluiten op en bijdragen tot de ontwikkelingsprioriteiten van de aanvragers. Binnenkort zullen vertegenwoordigers van ABC in Suriname vertoeven voor het concretiseren van de samenwerking.

De bewindsvrouw heeft ook een bezoek gebracht aan het prestigieuze diplomateninstituut Rio Branco waarbij afspraken zijn gemaakt voor samenwerking met het recent opgezette Surinaams Diplomaten Instituut. Binnenkort zal de directeur van Rio Branco een werkbezoek brengen om deze samenwerking verder gestalte te geven.

NII meldt dat er ook een aanvullende overeenkomst is getekend voor het ontwikkelen van een nationale strategie voor het beheer van de watervoorraden.
Minister Pollack-Beighle heeft eveneens de opening bijgewoond van een regionale consultatievergadering van Latijns Amerika en het Caribisch gebied over het vluchtelingenvraagstuk. Een technische delegatie bestaande uit functionarissen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Politie participeert in deze vergadering.