160 bewoners Goede Verwachting krijgen grondpapieren
21 Feb, 06:32
foto
Minister Roline Samsoedien van RGB reikt de eerste grondpapieren uit aan de Goede Verwachting. 160 personen hebben hun beschikking ontvangen. (Foto's: René Gompers)


Radjinderkoemar haalt de documenten uit de enveloppe, neemt ze door en grijnst breed. Een paar vrouwen begrijpen zijn blijdschap helemaal; ook zij hebben zojuist grondpapieren ontvangen. Dinsdag zijn te Goede Verwachting aan 160 personen toewijzingsbeschikkingen voor de grond waarop zij wonen, overhandigd. Dit is onderdeel van het proces om het occupatieprobleem om te lossen.

Het Goede Verwachting gebied is geoccupeerd geworden eind jaren negentig van de vorige eeuw. Opeenvolgende regeringen hebben weinig gedaan om het probleem op te lossen. In 2011 heeft de regering besloten deze kwestie structureel op te lossen. De occupanten, die inmiddels een heel bestaan hadden opgebouwd, werden tegemoet gekomen. Een traject, geleid door een commissie waarin Assembleeleden André Misiekaba en Sylvana Afonsoewa (beiden van de NDP) een trekkersrol vervullen, is ingezet om de occupanten tot eigenaren van de gronden te maken. Aan de andere kant is een deel van de benadeelden al gecompenseerd.

Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- & Bosbeheer (RGB), Misiekaba en Afonsoewa drukken de mensen op het hart om zuinig met hun bezit om te gaan. Ze mogen nu ongestoord verder bouwen maar het terrein als onderpand gebruiken, wordt hen ten zeerste afgeraden. Na deze toewijzingsbeschikking moeten de mensen met de grootste spoed naar het Gliskantoor om hun terreinen te registreren. Daarna moeten ze hun transportakte ontvangen, de laatste stap in het proces. De commissie gaat erop toezien dat het proces helemaal wordt afgerond en voegt de daad bij het woord. “Er zijn een paar mensen die nalatig zijn,” merkt Misiekaba op. “We willen voorkomen dat alle moeite die we hebben gedaan verloren gaat. We gaan de beschikkingen collecteren, indienen bij Glis en daarna teruggeven aan de mensen. Zo weten we zeker dat ons deel goed is afgerond.”

Een onderzoek in 2011 heeft vastgesteld dat het om 3000 huishoudens gaat in het nogal uitgestrekt gebied dat ligt tussen het Saramaccakanaal, de Coesewijnestraat tot Ephraim, van Ephraim tot Leiding 21. Goede Verwachting is opgedeeld in vier blokken; blok 1, blok 2, blok 3 en blok Kamta. Maandag hebben alleen de bewoners van blok 1 hun grondpapieren ontvangen. Het is druk maar het team van RGB leidt alles in goede banen. Iedereen wordt geduldig geholpen. De beschikkingen zijn voor percelen tussen de 500 en 900 vierkante meters.

René Gompers