Oppositie wil justitieel onderzoek ambassadepand Parijs
21 Feb, 00:53
foto
Het ambassadegebouw aan de '94 Rue du Ranelagh in Parijs, Frankrijk' in een luxe wijk in de Franse hoofdstad.


De oppositie neemt geen genoegen met de antwoorden van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken over de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs. In een motie wordt de regering opgedragen alle stukken door te geleiden naar het Openbaar Ministerie, 'teneinde met spoed een onderzoek in te stellen in samenwerking met CLAD en andere nationale en internationale experts'.

VHP-fractieleider Chan Santokhi zei bij de behandeling van de begroting in De Nationale Assemblee maandag dat de minister ook niet alle stukken gestuurd heeft naar het college. Op veel vragen zijn er geen antwoorden gekomen. De regering heeft in 2012 een pand in Parijs, Frankrijk, aangekocht voor de vestiging van de Surinaamse ambassade. Ondanks nadrukkelijk verzoek heeft de regering geen volledige informatie gestuurd naar De Nationale Assemblee.

Uit de stukken in het bezit van de Assembleeleden die de motie hebben ingediend en de reeds verschafte informatie blijkt dat Suriname voor de aankoop van dit gebouw aandelen heeft gekocht van N.V. Soguele Administration ter waarde van vijf € 5.500.000. Uit de brief van 15 juni 2012 blijkt dat Buitenlandse Zaken aan het ministerie van Financiën € 5.650.000 vraagt om vrij te maken. Enkele dagen later wordt voor bijkomende kosten € 825.000 extra gevraagd, terwijl niet aangegeven is wat de bijkomende kosten zijn.

Uit de missive van de Raad van Ministers blijkt dat een totaal bedrag van € 6.597.500 is goedgekeurd voor het pand, dus meer geld dan aanvankelijk was aangegeven. De oppositie vindt dat de minister van Buitenlandse Zaken de onduidelijkheden niet heeft weggemaakt. De wijze van beantwoording en de stukken die overgelegd versterken volgens de Assembleeleden de indicatie van gepleegde onoorbare handelingen. De aankoop en overdracht van bezittingen zijn in strijd met de comptabele regels en procedures gehandeld, waardoor de Staat Suriname ernstig is benadeeld.

De motie is ingediend door Chan Santokhi, Asiskumar Gajadien, Dew Sharman, Djoties Jaggernath, Jitendra Kalloe, Sailendra Girjasing van de VHP-fractie, William Waidoe en Ingrid Karta-Bink (PL), Marinus Bee, Dinotha Vorswijk, Diana Pokie (ABOP), Gregory Rusland, Patricia Etnel (NPS) en Carl Breeveld (DOE). De begrotingsbehandeling wordt volgende week voortgezet. Dan komt de regering aan het woord.