Tarieven grondhuur heet hangijzer in DNA
20 Feb, 00:00
foto
Minister Roline Samsoedien van RGB luistert naar de opmerkingen van Assembleeleden over verhoging van grondhuurtarieven. (Foto: Raoul Lith)


In De Nationale Assemblee (DNA) is de verhoging van grondhuur, grondbelasting, erfpacht en akkergelden een heet hangijzer geweest maandag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling. De regering wil SRD 186 miljoen meer ontvangen dit jaar door de verhoging. Hoewel algemeen overeenstemming is dat de tarieven van enkele kwartjes achterhaald zijn, is er geen consensus over de hoogte van de aanpassing.

De oppositie heeft een motie ingediend waarin de regering gevraagd wordt om de voorgenomen verhogingen de grondhuur en erfpachtsrechten aan te houden. De oppositie wil dat er een grondige studie komt van alle opties waaronder grondconversie die er zijn met grond en grondhuur voor de verschillende doeleinden en bestemmingen op basis daarvan het meest rechtvaardige besluit te nemen. De motie werd toegelicht door Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur).

NDP-fractieleider André Misiekaba merkte op dat niemand tegen de verhoging kan zijn, omdat nu het tarief enkele centen is. Hij merkte op dat over het uiteindelijke tarief nog kan worden gedebatteerd met de regering. De voorgestelde verhogingen zijn ingediend door minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Raymond Sapoen (coalitie) zei dat de verhogingen niet realistisch zijn, hoewel de huidige tarieven te laag zijn. Hij gaat voor een verhoging van ongeveer 50% van wat nu is voorgesteld door de regering. Naomi Samidin (NDP) voerde aan dat nagegaan moet worden of mensen met een AOV-uitkering of anderen die terrein geërfd hebben het bedrag wel kunnen betalen.

Chan Santokhi, fractieleider van de VHP, en fractiegenoot Mahinder Jogi stelden dat de agrarische sector en de industriële sector de das omgedaan zullen worden met deze tarieven. Mensen zullen niet in staat zijn om de verhoogde tarieven te betalen. Zij drongen aan op een gedegen studie en aanhouden van de verhogingen. Jogi zei dat met verkoop van domeingrond veel meer geld verdiend kan worden. Misiekaba zei geen voorstander te zijn van omzetten van grondhuur in eigendom. De regering zal volgende week antwoorden op deze kwestie.