Misiekaba breekt een lans voor mensen met beperking
20 Feb, 00:51
foto
André Misiekaba, fractieleider van de NDP. (Foto: Raoul Lith)


NDP-fractieleider André Misiekaba (NDP) zegt dat nog steeds te veel mensen met een beperking een tweederangs behandeling krijgen. “De mens met een beperking, een groot deel van hen, wil aanpakken. Alleen heeft de samenleving van ons deze mensen in een hoek gedrukt”, heeft hij maandag gezegd tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling. “Er is veel ruimte voor verbetering van de positie van deze uiterst kwetsbare groep in onze samenleving. Daarom vraag ik de regering om met veel urgentie wetgeving en beleid te maken om de mensen met een beperking uit hun isolatie te halen”.

De punten die volgens Misiekaba door wetgeving geregeld moeten worden, zijn:
Toegang tot alle niveaus van onderwijs voor personen met een beperking. Zoals het in de grondwet staat aangegeven, moet de Staat maatregelen treffen, waardoor alle burgers toegang hebben tot de hoogst mogelijke opleiding, wetenschappelijk onderzoek en kunstzinnige schepping. Dit artikel is volgens Misiekaba ook van toepassing op de mensen met een beperking. De overheid moet maatregelen treffen, zodat personen met een beperking ook onderwijs kunnen genieten. Ook moet de aard van de beperking geclassificeerd worden bij de ministeries van Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Volksgezondheid. De classificatie moet ervoor zorgen dat het kind op de juiste onderwijsinstelling geplaatst wordt.

De leerlingen moeten voorbereid worden op de arbeidsmarkt en dit kan volgens de volksvertegenwoordiger door naast het reguliere kerncurriculum ook aandacht te besteden aan praktische beroepsvoorbereidende activiteiten. Hij vindt het ook belangrijk dat alle scholen op zodanige wijze worden ingericht, dat lokalen beschikbaar zijn voor de leerlingen in het speciaal onderwijs. Op deze manier kunnen zij sociaal en educatief integreren. Bij de bijzondere inrichting van de scholen hoort eveneens het rolstoeltoegankelijk maken van deze onderwijsinstellingen.

Ook is het belangrijk dat de begrippen handicap, beperking en participatiestoornis worden gedefinieerd. Dit is nodig om over te kunnen gaan tot het toetsen van de mensen op twee fronten, namelijk sociaal financiële criteria en medische criteria. “Zo zal er getoetst worden op een basis van een scherper geformuleerde criteria. Zo zal iemand die blind is, in aanmerking moeten komen voor een hogere uitkering dan een slechtziende”, laat Misiekaba weten.

Toegankelijkheid gebouwen
Een ander belangrijk punt zijn de opvangmogelijkheden. Zo moet zorgvervoer landelijk beschikbaar zijn. En moet de toegankelijkheid tot gebouwen en openbare wegen verbeterd worden. Zo moeten hellingen voor rolstolgebruikers, voelbare belijningen voor blinden en slechtzienden en duidelijk zichtbare borden/aanwijzingen aangebracht worden voor een goede doorgang in gebouwen en winkels.

Misiekaba roept op ook tot het strafbaar maken van sociale fraude, burgers die onrechtmatig gebruik maken van de voorzieningen, moeten gestraft worden, evenals de medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die eraan meewerken dat burgers genieten van de overheidsvoorzieningen, terwijl ze daar geen recht op hebben.

Uitkering verhogen
Verschillende Assembleeleden steunen Misiekaba over een betere aanpak van mensen met een beperking. Assembleelid Ingrid Karta-Bink (PL) vraagt of de SRD 325 aan sociale bijstand die de mensen met beperking ontvangen niet achterhaald is en of dat bedrag niet verhoogd moet worden naar SRD 1000. Misiekaba antwoordt hierop dat het bedrag inderdaad achterhaald is, maar over de aanpassing moet gesproken worden. De verhoging kan niet naar SRD 1000, want het geld moet ergens vandaan komen.

De mensen willen aanpakken, benadrukt de politicus. Wanneer iemand niet kan lopen, wil dat niet zeggen dat die persoon geen verstand heeft. Vanuit het veld hebben zij een beroep gedaan op de regering dat ze willen aanpakken, benadrukt Misiekaba. Hij benadrukt het voorbeeld van de Vereniging van Rolstoelgebruikers in Nickerie, die bestaat uit mensen met een beperking, maar geen 'ke poti mentaliteit' hebben. Zij pakken al aan door fietsen te repareren en hun eigen rolstoelen. De vereniging wil uitbreiden en heeft daarvoor grond nodig om te kunnen planten, wonen en te werken. Misiekaba heeft de regering gevraagd serieus naar dit vraagstuk te kijken. Hij wordt hierin ondersteund door partijgenoten Guilliano Snip en Joan Wielzen.

Yvanka Ozir-Awailame