Politie heeft weer brandstof
19 Feb, 22:41
foto


In De Nationale Assemblee hebben de Assembleeleden Edward Belfort (ABOP) en Krishna Mathoera (VHP) de aandacht gevraagd voor gebrek aan brandstof voor de politie. Verschillende burgers hebben in het weekend te horen gekregen dat de politie niet kon uitrijden omdat er geen brandstof was. Minister Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, heeft aangegeven dat door een technisch probleem er geen brandstof was geleverd. Intussen is de situatie opgelost.

De Assembleeleden hebben enkele malen gevraagd dat de regering gelijk antwoord geeft over de situatie omdat het om een veiligheidsvraagstuk gaat. Burgers raken in paniek en zijn aan hun lot overgelaten als de politie niet kan uitrijden. Mathoera die bleef aandringen op een reactie, kreeg ook de ondersteuning van Assembleelid Marinus Bee (ABOP).

De fractieleider van de NDP, André Misiekaba, merkte op dat de ronde van het parlement aan de orde is. Wanneer de regering zover is, zal ze antwoorden. Vicevoorzitter Melvin Bouva, die de vergadering op dat moment leidde, vroeg de coördinator van de regering, minister Soewarto Moestadja, of er binnen twee uren kon worden gereageerd. Toen het al 19.00 uur was, deelde Mathoera mee dat intussen de politie reeds brandstof heeft gekregen.

Minister Welzijn bevestigde om kwart voor tien vanavond dat het probleem opgelost is. Doorgaans wordt er op de vrijdag brandstof geleverd aan de politie. De levering heeft vrijdag niet plaatsgevonden door de vrije dag (Chinees Nieuwjaar). Hierdoor is er wat gerantsoeneerd. De paniekreactie is volgens de bewindsman ook overgeslagen op enkele Assembleeleden. "Maar er is niets aan de hand. De dienstverlening is niet in gevaar", stelde Welzijn aan het einde van de behandeling van de tweede ronde van de begroting. De regering komt volgende week aan het woord.