Noersalim wil in oktober beginnen met HBO-ambtenaren
17 Feb, 04:41
foto
Minister Mike Noersalim neemt het rapport ‘Curriculum Bachelorsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement in ontvangst van werkgroepvoorzitter Lilian Callender.


Het curriculum voor de hogere beroepsopleiding voor ambtenaren is zo goed als af. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft het rapport ‘Curriculum Bachelorsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement’ in ontvangst genomen van de Werkgroep Hoger Beroepsopleiding Ambtenaren. Minister Noersalim stelt alles in het werk om de opleiding per 1 oktober 2018 te doen starten.

De werkgroep is in december 2016 geïnstalleerd om het opzetten van de opleiding voor te bereiden. Er zijn verschillende sessies gehouden met onder anderen deskundigen uit het onderwijsveld, alsook directeuren en onderdirecteuren van de verschillende ministeries om draagvlak te krijgen over de wensen en vereisten voor de opleiding. “Het eindproduct is niet alleen een product van de werkgroep, maar ook van anderen, waaronder het werkveld, externe deskundigen en directeuren van verschillende opleidingen”, zegt werkgroepvoorzitter Lilian Callender. Zij heeft de minister voorgehouden dat het curriculum ook ondersteund moet worden door een goed docentenkorps.

Er zijn nog verschillende processen die doorlopen moeten worden voordat de opleiding daadwerkelijk van start gaat. Zo moeten nog docenten worden aangetrokken en de weg van accreditatie worden ingezet. Minister Noersalim gaf als optie mee om het proces van accreditatie simultaan te laten verlopen met de start van de opleiding. De bewindsman is positief over het curriculum. Aan de hand van de tussentijdse rapportages kon hij reeds vaststellen dat de werkgroep goed werk had verricht. “Ik ben heel benieuwd naar wat de werkgroep in elkaar heeft gezet om de opleiding daadwerkelijk in oktober te kunnen starten”, zei Noersalim.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de vorming en opleiding van ambtenaren. De uitdagingen die gepaard gaan met de accreditatie zullen de bewindsman er niet van weerhouden om hbo-opleiding per 1 oktober te realiseren. Deze opleiding moet ambtenaren toerusten om te voldoen aan de eisen van de globaliserende wereld. In de praktijk is gebleken dat ambtenaren die enorm veel jaren ervaring hebben, maar geen theoretisch kader, niet bevorderd kunnen worden tot een hogere functie. Zij komen enkele jaren vóór hun pensioen tot de ontdekking dat ze hun plafond hebben bereikt en niet verder kunnen groeien. Dat vindt op bijna alle ministeries plaats.

Met de HBO-opleiding zullen deze ambtenaren in de gelegenheid worden gesteld de kloof te dichten. “Wij willen die mensen ook de kans geven om binnen het ambtelijke te groeien”, bepleit de minister. Eén van de voornaamste taken van de werkgroep was om een assessment maken van wat het veld wil en wat de praktische situatie is. De bewindsman vindt het noodzakelijk dat er een balans komt tussen theorie en praktijk. Hij zal de werkgroep heel gauw uitnodigen om in te gaan op de inhoud van het aangeboden curriculum.