Arya Dewaker eet groenten van eigen kweek dankzij Telefood
16 Feb 2011, 03:00
foto
Op de voorgrond Vishnu die samen met zijn huisgenoten onkruid verwijderd tussen de aanplant. Foto: Voorlichting LNV


Amper een maand nadat de plantenkassen van het Kindertehuis Arya Dewaker zijn opgeleverd, plukken de bewoners de vruchten van deze inspanning. De kinderen hebben onder begeleiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hun eigen groenten geteeld, zo laat het ministerie weten in een persbericht.
“Ik vind planten leuk en we hebben nu elke dag verse groente,” zegt de vijftienjarige Vishnu. Samen met zijn vrienden, onder wie Sachin en Ashitosh, is de jonge landbouwer dagelijks ongeveer twee uur bezig in de kassen. De twee plantenkassen zijn onderdeel van het project ‘Fruit and Vegetable Garden’ dat is gefinancierd uit het Telefood Fonds.

Sachin is tien en haalt zijn hart op in de kassen. “Vishnu leert ons hoe we moeten planten en hoe we de planten moeten verzorgen”. In de kassen staan kousenband, antroewa, dagoeblad, tayerblad, paprika, peper, tomaat, prei, kool en kaisoi.
“Wij gebruiken geen enkele pesticide voor de planten. Alleen ‘blauwe korrel’ wordt gebruikt wanneer het moet”, vertelt Vishnu, die voor zijn komst naar het tehuis al actief was in deze sector.
Gedurende een jaar brengen medewerkers van LVV de kinderen de kneepjes van het planten bij. De hele keten - grondbewerking, uitzaaien en overplanten, gewasverzorging, bemesting, oogsten en naoogst- wordt de jeugdigen geleerd. Het Telefood Fonds vloeit voort uit de samenwerking tussen het ministerie van LVV en de voedselarm van de Verenigde Naties, FAO.

De leiding van het tehuis geniet van de voordelen die de kassen biedt. Ze hebben nu genoeg groenten en hoeven voorlopig niet meer in te kopen. “Het enige dat wij nog moeten kopen is tomaat, soepgroente en prei, omdat het tehuis dat niet krijgt van donateurs, ” zegt Mariska Bechan, één van de coördinatoren belast met de dagelijkse leiding van het tehuis. “De oogst is nog niet zoveel dat wij kunnen overgaan tot verkoop van overschotten aan leerkrachten en andere geïnteresseerden. Als het project zo goed blijft verlopen, kunnen wij op langere termijn wel overgaan tot verkoop.”
De twee plantenkassen hebben een waarde van ruim 10.000 USdollar. Het ministerie streeft ernaar zoveel mogelijk moestuinen aan te leggen in het streven naar voedselzekerheid en –veiligheid.