Santokhi bekritiseert regering over verlies stemrecht VN
14 Feb, 03:27
foto
VHP-fractieleider Chan Santokhi wil opheldering over contributieachterstand VN. (Foto: Raoul Lith)


VHP-voorzitter Chan Santokhi vindt het beschamend dat Suriname zijn contributie aan de Verenigde Naties (VN) niet heeft betaald. Het land is volgens hem nu ook internationaal aan de schandpaal. "Met ernstige verontrusting vraag ik me af waar die talrijke honderden miljoenen die zijn geleend aan zijn besteed? Zijn we dan zo diep in het moeras weggezakt dat deze regering niet eens een relatief laag jaarcontributiebedrag, waar we ons bovendien aan hebben verplicht, niet kan voldoen?”

Suriname één van de acht landen is, die op de strafbank zijn gezet wegens achterstallige contributie de afgelopen twee jaar. Nu de berichten wereldkundig zijn geworden maakt de regering halsoverkop bekend zich te zullen inspannen om de contributie te betalen. “Dit bevestigt nogmaals het onverantwoorde buitenlands beleid dat gevoerd wordt door deze regering, dat ten koste gaat van de nationale belangen”, zegt Santokhi, die ook lid is van de vaste Assembleecommissie van Buitenlandse Zaken. “Waarvoor hebben we eigenlijk een minister en een Ministerie van Buitenlandse Zaken? Wat voor beleid voert de minister van Financiën dat een simpele financieel-administratieve handeling door zijn medewerkers niet kan worden uitgevoerd en men het bedrag heeft laten oplopen? Is dit de wijze waarop onze regering meent Suriname op de wereldkaart te moeten plaatsen?”

De VHP wenst op de kortst mogelijke termijn uitleg van de regering. Vooralsnog is de VHP-voorzitter van opvatting dat De Nationale Assemblee het staatshoofd in zijn functie van hoogste diplomaat en hoofd van onze Buitenlandse Dienst onmiddellijk dient te ontbieden teneinde over deze blamage verantwoording af te leggen?

Santokhi vraagt zich ook af welke impact deze nalatigheid van de regering zal hebben op de internationale kredietwaardigheidspositie van Suriname. “We worden nu in één adem genoemd met landen als Equatoriaal-Guinea, Venezuela, de Centraal Afrikaanse Republiek, Dominica, Grenada, Libië en Jemen”. Ook wil hij weten hoe het staat met de contributies aan andere internationale organisaties waar Suriname lid van is. De schuld van Suriname bij de VN is opgelopen tot US$ 800.000.