Nederland neemt nieuwe donorwet aan
14 Feb, 02:12
foto
Kamerlid Pia Dijksteel (D66), initiatiefneemster van de nieuwe donorwet van Nederland. (Foto: AD)


Voortaan zijn alle volwassen Nederlanders automatisch orgaandonor, tenzij hij expliciet aangeeft dat niet te willen. Een meerderheid van de Eerste Kamer in Nederland heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van Kamerlid Pia Dijkstra (D66).

De nieuwe donorwet is met 38 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. De afgelopen twee weken is er gedebatteerd over een actief donorregistratiesysteem. Dat betekent dat mensen die geen keuze maken, automatisch worden geregistreerd als “geen bezwaar.” Met de wet wil Dijkstra dat meer mensen hun organen afstaan voor donatie. Per jaar overlijden 150 mensen die wachten op een donor. Maar zegt Dijkstra, de nabestaanden hebben in feite nog steeds het laatste woord, al krijgen ze formeel geen vetorecht.

En juist over de rol van de nabestaanden was de afgelopen weken veel te doen. Critici van de wet vinden dat die in de toekomst minder te zeggen krijgen over wat er met de organen van hun dierbare moet gebeuren. De voorstanders hoopten dit bezwaar te ondervangen met een oproep aan de minister van Medische Zorg, Bruno Bruins. Hij moet nu met het middenveld in overleg treden om tot een landelijke richtlijn over de rol van nabestaanden te komen.

Het nieuwe systeem treedt halverwege 2020 in werking. Er komt eerst een brede voorlichtingscampagne en moeten computersystemen voor orgaandonatie worden aangepast om de nieuwe registratie van ‘geen bezwaar’ mogelijk te maken. Het donorsysteem verandert van “nee, tenzij” naar “ja, tenzij”. Nu is de wet in zowel de Eerste als Tweede Kamer goedgekeurd.