RGB geeft collectieve toestemming overdracht grondhuur
14 Feb, 00:00
foto
Minister Roline Samsoedien van RGB. (Foto: Raoul Lith)


Rechthebbenden krijgen eenmalig collectieve toestemming om het recht van grondhuur dat ligt bij de notaris over te dragen. Het gaat om het verzoek tot overdracht gedaan tot uiterlijk 31 december 2017. Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zegt aan Starnieuws dat het hier om een bijzondere eenmalige beschikking gaat. Hiermee wil het ministerie de enorme achterstand in overdracht wegwerken.

RGB, relevante stakeholders zoals het bestuur van de Vereniging van Notarissen in Suriname en de leiding van het MI-GLIS hebben overleg gehad, waarna de bijzondere beschikking is uitgevaardigd. Aanvragen die vanaf 1 januari 2018 zijn gedeponeerd, zullen conform de normale procedures van het ministerie worden afgehandeld. De minister hoopt dat door deze aanpak, de achterstand in de overdracht van erfpacht- en grondhuurpercelen op efficiënte wijze wordt ingelopen. Het over te dragen perceel mag een maximale omvang van vijf hectare hebben.

Dit besluit is genomen omdat grote achterstanden zijn ontstaan bij de verwerking van de aanvragen voor overdracht van grondhuurpercelen. Door de grote achterstanden is de rechtszekerheid van betrokkenen ernstig in het geding. RGB, inclusief van de Dienst der Grondinspectie, is niet bij machte geweest om de jarenlang opgelopen achterstand op een effectieve wijze in te lopen. Mede door deze situatie is er een voedingsbodem ontstaan voor oneigenlijke praktijken. Daarom is deze bijzondere regeling getroffen om eenmalig collectieve toestemming voor overdracht van grondhuurpercelen te verlenen, benadrukt de minister. Binnen een jaar moeten de notarissen de overdracht in orde hebben gemaakt.