Regering treft maatregelen om VN-contributie te betalen
13 Feb, 15:48
foto


Suriname treft maatregelen om de opschorting van het stemrecht bij de Verenigde Naties ongedaan te maken. Dit deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken via het Nationaal Informatie Instituut mee. In De Nationale Assemblee werden ook vragen gesteld over deze kwestie, nadat het bericht in de media is gekomen vandaag.


Suriname is zich terdege bewust van het belang van zijn lidmaatschap bij de Verenigde Naties en de mogelijkheden die de gerelateerde gespecialiseerde organisaties kunnen aanbieden op de gebieden van technische assistentie en ontwikkelingssamenwerking.

Tegen deze achtergrond, getroost Suriname zich alle inspanningen om aan zijn contributie verplichtingen te voldoen, zegt het ministerie. Assembleeleden willen van de regering ook weten hoe het staat met de betaling van contributie bij andere internationale en regionale organisaties.

Sunday 20 January
Saturday 19 January
Friday 18 January