Dataverzameling voor beleid misdaad preventie
13 Feb 2018, 13:41
foto
Armstrong Alexis, Deputy Resident Representative van de UNDP in Suriname. (Foto's: Raoul Lith)


Waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, heeft maandag de Carisecure Taskforce gepresenteerd tijdens de vierdaagse workshop Caribbean Citizen Security Toolkit. De bijeenkomst was regionaal gericht op dataverzameling zodat er effectief beleid kan worden gemaakt op het gebied van misdaadbestrijding en misdaadpreventie, in het bijzonder bij de jeugd. Het gaat om evidence based beleid te maken, benadrukt Welzijn.

“De toegevoegde waarde is dat we deel uitmaken van het Caribisch Gebied en we van elkaar kunnen leren, gezamenlijk omdat je als land niet geïsoleerd bent. Je hebt de hulp en kennisuitwisseling nodig en dit project is juist daarvoor bedoeld.” Hij voegt eraan toe dat op het moment dat de data is verzameld, die is geanalyseerd en aan de hand van de informatie duidelijk is welke zaken moeten worden aangepakt, dit samen met de samenleving zal worden gedaan.

Eén van de factoren die het Caribisch Gebied belemmerd om zijn potentie te bereiken is het criminaliteitsvraagstuk. “Te veel van onze jonge mensen bereiken hun volle capaciteit niet door ongunstige situaties die ze leidt naar criminaliteit en geweld,” zegt Armstrong Alexis, Deputy Resident Representative van de UNDP in Suriname. “Individuen zijn verloren aan de samenleving omdat ze betrokken raken bij criminele activiteiten. De samenleving wordt tegelijkertijd ook beïnvloed door de mensen die deze daden verrichten.”

Ten tweede kan je criminaliteit niet bestrijden als je geen data erover hebt, als je niet weet hoeveel mensen zich ermee bezighouden, vanwaar komen ze, welke omstandigheden hebben geleid tot een leven van misdrijf. Waarom houden sommige mensen zich bezig met criminaliteit en anderen weet niet?, stelt Alexis. Alleen als je data hierover hebt, kan je een goede analyse maken, anders zal de poging om het probleem op te lossen niet voldoende zijn, omdat de werkelijke oorzaak onbekend is.

Alexis geeft verder aan dat de kwesties rondom criminaliteit een regionaal probleem zijn en een regionale benadering voor de aanpak van dit vraagstuk van belang is. De data die verzameld wordt in Suriname is vergelijkbaar met die welke in Guyana, St Lucia, St. Kitts en alle andere betrokken landen wordt bijeengebracht. De manier hoe de data wordt gedefinieerd, zal op dezelfde manier worden gedefinieerd en gecodeerd zodat er vergelijkingen gemaakt kunnen worden. De data zal helpen met informatie vergaren over waar de aanpak moet beginnen en welke prioriteiten moeten worden gesteld, gaat hij Alexis verder. De dataverzameling zal tegen het halfjaar van 2018 beschikbaar moeten zijn. De UNDP is er om het project te ondersteunen, maar de verplichting van de lokale partners om mee te werken, is het belangrijkste.

De Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan zegt dat het project een herbevestiging is van de verplichting van de Amerikaanse overheid om samen met Caribische regeringspartners te werken aan het versterken van de reactie op misdaad en geweld in de regio. Het is een complex probleem, onderkent hij. Het heeft veel gevolgen voor de productiviteit van de samenleving en de veiligheid van de natie. De aanpak vereist innovatieve oplossingen met behulp van data. Het werken met betrouwbare cijfers helpt de overheid en instituten om doelgerichte actie te ondernemen. Ook kan aangetoond worden of de uitgevoerde beleidsprogramma’s en interventies effectief zijn en positieve resultaten opleveren. Hij kijkt uit naar de aanpak van de manier hoe beslissingen worden genomen over criminaliteit en geweld. De diplomaat heeft de Surinaamse overheid geprezen voor het beschikbaar stellen van deze hulpmiddelen.

Raoul Lith

Sunday 24 February
Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February