Gajadien wil 'Ingekomen stukken' en 'Rondvraag' terug
13 Feb 2018, 00:58
foto
De openbare vergadering van De Nationale Assemblee uitgeschreven voor dinsdag. Op de agenda ontbreken 'Ingekomen stukken' en 'Rondvraag'.


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) vindt het niet in de haak dat de agendapunten 'Ingekomen stukken' en 'Rondvraag' reeds geruime tijd worden weggelaten. Hij heeft zijn ongenoegen hierover in een brief aan de leiding van De Nationale Assemblee kenbaar gemaakt.

De brief is ook verstuurd naar alle Assembleeleden. Gajadien zegt in een reactie aan Starnieuws dat het gaat om verplichte agendapunten. In het Reglement van Orde zijn er instructies over deze twee agendapunten gegeven. "Door de agendapunten weg te laten, wordt het Ordereglement niet nageleefd. Ook de rechten van Assembleeleden worden hierdoor beknot," voert de volksvertegenwoordiger aan.

Gajadien geeft aan dat voor dinsdag een openbare vergadering is uitgeschreven over het Minamata verdrag, waarbij het gebruik van kwik geleidelijk aan moet worden afgebouwd. Sinds vorig jaar zijn er geen ingekomen stukken behandeld in De Nationale Assemblee. Dit agendapunt dient er te staan, ook al worden binnen het college afspraken gemaakt over de behandeling. Standaard dienen deze twee agendapunten voor te komen op de convocatie.

"Sinds het parlement bestaat, is het traditie dat deze twee punten voorkomen op de agenda. Het ligt aan de Assemblee om te beslissen of afgezien wordt van rondvraag. Het is niet acceptabel dat deze punten gewoon niet meer worden opgebracht op de agenda", voert Gajadien aan. Hij merkt op dat er steeds minder ruimte is voor Assembleeleden om hun werk te doen. Op alle manieren wordt het voeren van het woord beperkt. "Het recht van de leden om het belang van de samenleving te dienen wordt ondermijnd", stelt de politicus. Hij heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om de agenda van dinsdag aan te passen, zoals het hoort volgens het Reglement van Orde.

Sunday 24 February
Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February