Santokhi: DNA wordt buiten spel gezet
11 Feb 2018, 06:30
foto
VHP-topman Chan Santokhi


VHP-voorzitter tevens fractieleider, Chan Santokhi, is bezorgd over gebrek aan transparantie bij de regering. Er wordt geen verantwoording afgelegd in De Nationale Assemblee (DNA). Zwaarwichtige zaken die het gehele volk aangaan, worden in beslotenheid behandeld en afgedaan met persberichten. Veel zaken belanden in de doofpot. Santokhi zegt aan Starnieuws dat pogingen van de oppositie om uitleg worden tegengewerkt door de Assembleevoorzitter, die geen vergaderingen uitschrijft. Dit gebeurt met steun van de coalitie.

De voortzetting van de begrotingsbehandeling stagneert omdat de regering niet in staat is de opgevraagde informatie te verschaffen aan het parlement over:
- verhogingen van de huurpenningen en pacht voor grond
- verkoop van overheidspanden
- en verkoop van staatsaandelen bij verschillende private en parastatale instellingen zijn niet of onvoldoende uitgewerkt. De begroting zou in de tweede helft van januari verder worden behandeld, maar de vergadering is nog steeds niet uitgeschreven.

Leningen
Ook leningen waarover de Staat verder informatie zou verschaffen zoals US$ 75 miljoen via de Oppenheimer group, worden volgens Santokhi in alle beslotenheid besproken. Lokale financiers worden volgens hem betrokken om deze gelden via Oppenheimer aan de overheid te lenen.

Terwijl de crisis zich voortzet naar alle sectoren toe, wordt het leningenbeleid van de regering voortgezet middels lokale leningen bij financiële instellingen, die zelf niet over voldoende liquide middelen beschikken om de dienstverlening naar de samenleving te garanderen. Hierdoor wordt de rente voor leningen en/of hypotheek voor de burger steeds hoger en onbetaalbaar.

Deals multinationals
"Deals met multinationals worden totaal buiten het oog van het parlement en de samenleving gehouden", stelt Santokhi. Hij hoopt dat plannen om aandelen van de Staat bij Newmont te verkopen van de baan zijn, omdat er toestemming van het parlement hiervoor nodig is. Hij merkt op dat de 5% aandelen van de Staat bij Newmont tegen een hoog bedrag aan Staatsolie wordt verkocht. Staatsolie beschikt reeds over 20% van de aandelen. Santokhi merkt op dat het staatsbedrijf al een zware lening heeft en steun nodig heeft, maar nu extra geld moet ophoesten, dat in de consumptieve sfeer verdwijnt.

De VHP-topper zegt dat er ook onduidelijkheid is over de deal met NV Tranquillo en Iamgold over de Saramacca concessie en de overeenkomst met NV1, en de recente betaling van 1 miljoen aandelen aan de Staat en een dividend van US$ 5 miljoen. Hierbij is de Centrale Bank van Suriname, waar alle royaltyrechten gestort moeten worden om de internationale reserve te versterken, en om de economie te stabiliseren, buiten spel gezet. Deze gelden worden in opdracht van de regering op een commerciële bank gestort, en verdwijnen eveneens in de consumptieve sfeer.

Ook de definitieve overeenkomst met Alcoa heeft De Nationale Assemblee niet bereikt. Er wordt in strijd met de instructies van het parlement gehandeld, benadrukt Santokhi.

Onbehaaglijk gevoel
De VHP-topper merkt op dat haast op elk gebied zaken zich afspelen, waarover verantwoording moet worden afgelegd. Volksgezondheid, waar nog steeds een crisis heerst, wordt met halve informatie symptomatisch afgehandeld middels een persverklaring, terwijl de levensbedreigende gevolgen nog steeds bestaan. Een vergadering die hierover is aangevraagd, is nooit uitgeschreven.

Gelden die bestemd zijn voor de ontwikkeling van het land en het volk verdwijnen naar binnenlandse en buitenlandse schuldeisers. Om de begroting te financieren haalt de Staat meer inkomsten uit de samenleving. De burgers zullen meer moeten meer neertellen voor brandstof, elektra, verschillende goederen en diensten, weggebruik, grond, overdracht van percelen. De invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is nog niet haalbaar. De SRD 400 miljoen aan inkomsten opgebracht op de begroting is fictief. Het geld zal elders uit de samenleving worden gehaald, concludeert Santokhi.

"Door al deze zaken bekruipt mij het onbehaaglijke gevoel dat de regering daarom bewust geen haast maakt met de begrotingsbehandeling. Immers door op deze wijze de begrotingsbehandelingen te traineren, kan de regering regeren zonder verantwoording af te leggen aan de samenleving. Ze geeft hierdoor ook aan geen respect te hebben voor het parlement. Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling en hiermee wordt het niveau en de status van DNA als een van de belangrijkste peilers van de democratie ernstig ondermijnd. Elke serieuze leiding van het parlement zou hierbij de regering tot orde moeten roepen. Helaas gedraagt de coalitie in de DNA zich als verlengstuk van regering", stelt Santokhi. Hij vindt het een kwalijke zaak dat er nog steeds geen minister van Justitie en Politie is benoemd, terwijl nog steeds geen duidelijkheid is of het ontslag van de minister van Onderwijs wordt aanvaard. "Kortom het totale regeerbeleid schijnt te zijn vastgelopen".