Suriname en Servië tekenen drie overeenkomsten
11 Feb 2018, 00:00
foto
De First Deputy Prime Minister tevens minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Servië, Ivica Daĉić en zijn collega Yldiz Pollack-Beighle tekenen de overeenkomsten. (Foto's: NII)


Suriname en Servië hebben zaterdag drie overeenkomsten getekend in Paramaribo. Het gaat om 'Vriendschap en Samenwerking', 'Visum afschaffing' en een Memorandum of Understanding voor politieke consultaties tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werd een Road Map ondertekend waarin concreet de verschillende geïdentificeerde samenwerkingsgebieden zijn uitgewerkt.

De First Deputy Prime Minister tevens minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Servië, Ivica Daĉić, heeft zaterdag een ééndaags officieel bezoek gebracht aan Suriname. Tijdens dit bezoek werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de vriendschappelijke banden tussen de beide landen te verstevigen. Deze samenwerking is gestoeld op principes van wederzijds respect en voordeel. De Servische bewindsman bracht ook een beleefdheidsbezoek aan president Desi Bouterse en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft samen met haar Servische ambtsgenoot besprekingen gevoerd over een raamwerk voor nauwere samenwerking op diverse beleidsgebieden. Tijdens deze gelegenheid hebben de ministers van Handel, Industrie & Toerisme, Binnenlandse Zaken, Landbouw, Veeteelt & Visserij, alsook vertegenwoordigers van de ministeries van Defensie en Natuurlijke Hulpbronnen hun prioriteitsgebieden belicht. Tot zover NII.

Suriname heeft in september vorig jaar de erkenning van Kosovo ingetrokken. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken had in november 2017 een ontmoeting met Dačić in Belgrado. De Servische bewindsman had toen zijn "diepe waardering uitgesproken voor het besluit van Suriname om zijn erkenning van de onafhankelijke en soevereine republiek Kosovo in te trekken".

Noersalim heeft volgens een verklaring van de Servische regering indertijd uitgegeven benadrukt dat de regering van Suriname groot belang hecht aan het beginsel van geen inmenging in interne aangelegenheden, in het bijzonder van bevriende naties als Servië. Noersalim heeft erop gewezen dat het besluit om de erkenning van de eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid van Kosovo in te trekken, principieel is en dat het na lang overleg is gekomen en in overeenstemming is met de president van Suriname. De oppositie plaatste in De Nationale Assemblee vraagtekens achter het buitenlandse beleid van de regering. Nu zijn de banden tussen beide landen verder geformaliseerd.