Hoogste tijd voor ‘fulltime’ ministers Juspol en Onderwijs
11 Feb 2018, 08:24
foto
Ivan Fernald


De departementen Onderwijs en ook Justitie en Politie vragen om ‘fulltime’ ministers die zich volledig kwijten van hun taak. Het is een bekend feit dat ‘ministers ad interim’ slechts de lopende zaken afhandelen. Van vernieuwend en doortastend beleid is er geen sprake. Wij kunnen dat ook niet van hun verwachten. Zij hebben reeds een loodzware ‘portefeuille’ en staan voor immense uitdagingen.

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme is nu ook belast met de waarneming van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol). De samenleving gaat gebukt onder een golf van berovingen en het volk smacht naar bescherming. Er zijn drastische maatregelen nodig ter beteugeling van de misdaad. Het criminaliteitsvraagstuk is complex en grijpt diep in de samenleving. Het veiligheidsgevoel van de burger is ernstig aangetast. Vrijwel dagelijks vinden er berovingen plaats. Have en goed schijnen niet veilig te zijn voor het dievengilde en burgers verschansen zich steeds meer achter zwaar traliewerk.

Elektronische beveiliging is geen zeldzaamheid meer. De beveiligingsmaatregelen zijn kostbaar maar niet altijd probaat. Je kunt je zo goed mogelijk beschermen maar dat biedt geen 100% garantie om schurken buiten te houden. De traumatische ervaringen van slachtoffers van bruut geweld mogen wij niet onderschatten. De criminelen deinzen er niet voor terug zich te vergrijpen aan weerloze mensen. De rovers worden steeds brutaler en dat vereist daadkrachtig overheidsoptreden.

Onbegrijpelijk
Het is daarom niet te vatten dat er nog steeds geen volwaardige minister van Justitie en Politie is benoemd. Deze functie is sinds maart 2017 vacant, nadat mevrouw Jennifer van Dijk-Silos is ontheven. Reeds 11 maanden wordt dit ambt waargenomen door minister Welzijn. Hij doet zijn best maar hij is chronisch overbelast. De toestand is precair. Het gevoel van onbehagen in de samenleving neemt toe. Zonder volwaardige minister van JusPol mag niet verwacht worden dat er significante verbeteringen zullen optreden. De president doet er goed aan om een fulltime minister JusPol te benoemen. De president laat ons in het ongewisse met betrekking tot de officiële invulling van dit ambt en dat is een slecht maatschappelijk signaal.

Immense problemen in het onderwijs
Minister Patrick Pengel heeft zijn handen vol aan het ministerie van Volksgezondheid. De perikelen in de medische sector zijn immens en hij staat onder zware politieke druk. Deze bewindsman zwaait nu ook de scepter bij het loodzwaar ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur nadat minister Robert Peneux per 13 december 2017 zijn ontslag heeft ingediend. Het onderwijs is in een diep dal. Er zijn fundamentele problemen in het onderwijs die vragen om structurele maatregelen. De doorstroming laat te wensen over en de kwaliteit staat ter discussie. Bovendien zijn er acute problemen die vragen om kordaat optreden.

Onderwijs is van nationale allure. Investeren in het onderwijs is zorg dragen voor een betere toekomst. Hoe kan minister Pengel, zijn goede bedoelingen ten spijt, zich succesvol inzetten voor beide ministeries? Vooralsnog heeft de president de ontslagaanvraag van minister Peneux in beraad. Wanneer behaagt het de president om een beslissing ter zake te nemen?

Ivan Fernald