194 personen in Kabalebo vragen naturalisatie aan
10 Feb 2018, 20:30
foto
Het team van de afdeling Vreemdelingenzaken van Justitie en Politie bezig met de inventarisatie in het bestuursressort Kabalebo. (Foto: Burger Informatie Centrum Kabalebo)


Kabalebo heeft vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw te maken met mensen van Inheemse dorpen uit Guyana die zich in Apoera en omgeving hebben gevestigd. Zij hebben kinderen verwekt van wie de meesten reeds langer dan dertig jaren in het gebied wonen en geen legale status hebben. Een delegatie van het ministerie van Justitie en Politie, afdeling Vreemdelingenzaken, heeft van 5 tot en met 9 februari een werkbezoek gebracht aan Kabalebo. Uiteindelijk blijkt na opschoning van de dossiers het te gaan om 194 personen die genaturaliseerd moeten worden.

Het hoofddoel van het project Naturalisatie is in behandeling nemen van aanvragen voor de Surinaamse nationaliteit. Er is tevens gewerkt aan het politierapport welke na antecedenten onderzoek wordt opgemaakt en die nodig is voor naturalisatie. De delegatie staat onder leiding van Rachelle Groenfelt.

De toenmalige dorpsbesturen hadden een registratie gedaan van de mensen, maar er zijn geen resultaten bereikt. In 2011 heeft toenmalige districtscommissaris (dc) van Kabalebo een algehele registratie gedaan en zaken naar desbetreffende functionarissen doorgeleid. Echter ook zonder resultaat. Dc Theresia Cirino is ook bij haar aantreden in 2016 met dit probleem geconfronteerd geraakt. Zij heeft toen alles in het werk gesteld om na te gaan, waarom en waar de dossiers zijn blijven liggen.

Samen met Vreemdelingenzaken is gewerkt aan de voorbereiding van dit project. De mensen zijn blij dat na de jarenlange onzekere status nu daadwerkelijk het naturalisatieproces op gang is gekomen. De dc geeft aan doordat de mensen geen Surinaamse nationaliteit hadden, ze hun kinderen na voj geen vervolgonderwijs konden laten genieten. Op de basisschool en VOJ Apoera konden ze naar school met een verklaring van de kapitein. Tevens hadden ouderen geen ziektekosten verzekering of andere voorzieningen. Ze zijn de dc en het team van Vreemdelingenzaken dankbaar voor het werk dat nu is verzet, waardoor zij in eigen omgeving zijn geholpen, meldt het Burger Informatie Centrum Kabalebo.