Aantal producten met kwik uitbannen in 2020 niet haalbaar
10 Feb 2018, 02:41
foto
Minister Regilio Dodson vrijdag tijdens de openbare commissievergadering in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


Suriname wil het Minamataverdrag, om kwik geleidelijk aan uit te bannen, ratificeren, na goedkeuring door De Nationale Assemblee. De openbare behandeling vindt dinsdag plaats. Tijdens de openbare commissievergadering vrijdag, zei minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen dat voor een aantal producten de datum van 2020 niet haalbaar is. Voor het verbod op de productie, import en export van kwikhoudende producten zal de regering een verlenging van vijf jaar vragen. Dat betekent dat algeheel verbod in 2025 kan ingaan.

De kwikhoudende producten worden op een lijst geplaatst, vergunningsplichtig gesteld en opgenomen in het Asycuda-systeem. De verhoging van de invoerrechten op deze producten en het stimuleren van de import van niet kwikhoudende alternatieven, zijn volgens Dodson stappen die ondernomen worden. In juni wordt de inventarisatie afgerond van kwikhoudende producten die wordt geïmporteerd.

In het Nationaal Actie Plan (NAP) zullen alle acties worden opgenomen. Hierin wordt opgenomen hoe het gebruik en uitstoot van kwik in de kleinschalige mijnbouw zal worden verminderd en waar mogelijk uitgebannen. Ruim 30.000 tot 40.000 mensen zijn afhankelijk van de klein mijnbouw. “Het verdrag geeft nergens aan dat met het ratificeren het gebruik van kwik onmiddellijk gestopt dient te worden. Alles moet gefaseerd plaatsvinden”, benadrukt minister Dodson. Dit is geen eenvoudige zaak en moet via dialoog en met de hulp van financieringsmechanisme, vanwege het belang voor de sector en voor de economie plaatsvinden. Het ministerie gaat de legale en illegale goudmijnen in kaart brengen en die via satellietbeelden monitoren.

Over het verantwoord opslaan van kwik, gaf de minister aan dat Suriname niet over een chemische en gevaarlijke stoffen managementsysteem beschikt. Het ministerie bekijkt momenteel mogelijkheden hoe hij met particuliere partners dit kan oplossen. Kaloti Mint House Suriname zal tijdelijk in beslag genomen kwik opslaan.

De commissie van rapporteurs die de openbare behandeling van het Minamataverdrag voorbereidt, heeft een aantal zorgpunten over gebruik van kwik en de acties die ondernomen moeten worden, aan de orde gesteld. Commissievoorzitter André Misiekaba (NDP) zei dat de openbare behandeling wat hem betreft dinsdag kan plaatsvinden. De commissie zal het eindverslag indienen aan De Nationale Assemblee. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei dat zij overleg had met de vicepresident over de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Omdat de regering nog niet gereed is om verder te gaan met de begrotingsbehandeling, ziet het ernaar uit dat de behandeling van het Minamataverdrag voor dinsdag wordt uitgeschreven.

Yvanka Ozir-Awailame

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February