ABOP: Situatie land slecht, maar nog niet uitzichtloos
09 Feb 2018, 03:45
foto


De situatie in ons land is zeer slecht, maar nog niet uitzichtloos. Het wetenschappelijk bureau van de Politieke Partij voor Ontwikkeling en Bevrijding (ABOP) weet dat Suriname nog steeds de potentie heeft om een rijke en zeer welvarende natie te worden. Maar ontwikkeling eist verandering, en verandering eist durf. A ten doro fu par a boto. De ABOP viert zondag haar 28e verjaardag in het Ronnie Brunswijk stadion in Moengo. De partij blikt terug.

ABOP, die in 1990 is opgericht, deed een jaar later mee aan de verkiezingen van 1991, maar behaalde toen geen enkele zetel. De partij moest veertien jaar wachten voordat zij regeerverantwoordelijkheid kreeg. Dat gebeurde met 1 zetel en tijdens de regeerperiode Venetiaan (2005-2010). Bij de verkiezingen van 2010 was de ABOP goed voor 3 zetels en ging een samenwerking aan met de NDP (2010 -2015).

Door de groei die de ABOP in deze periode (2005 tot 2015) meemaakte, kon in 2015 voor het eerst landelijk aan de verkiezingen worden meegedaan. "Behalve dat wij in elk district meededen, hebben wij in elk ressort van Suriname kandidaten van alle verschillende bevolkingsgroepen op onze kandidatenlijsten geplaatst. De ABOP is in een periode van 15 jaar gegroeid van een partij van enkele honderden stemmen tot de 3e grootste politieke partij van Suriname."

Verarmd
Elke Surinamer is meer dan 50% armer vergeleken met twee jaar geleden en elke sector van het land is in wanorde. Suriname presteert behoorlijk slecht op de internationale ranglijst voor makkelijk ondernemen (Doing Business), en staat twee plaatsen voor op Iraq. Dit betekent dat ondernemen in Suriname even ingewikkeld is als ondernemen in een land waar een burgeroorlog heerst en regelmatig explosies plaatsvinden. "Onze wetenschappers verwachten dat de situatie voorlopig niet zal verbeteren, omdat zij niet denken dat het huidige beleid zal veranderen," stelt de politieke partij.

Ondernemen in Suriname is vergelijkbaar met ondernemen in Iraq, omdat de politieke partijen sinds 1975 dezelfde falende ontwikkelingsfilosofie uitvoeren. Beleid is te veel gefocust op wat de overheid kan doen en te weinig op het empoweren van de Surinaamse ondernemer. De overheid moet een goed ondernemersklimaat scheppen, en de particuliere sector in staat stellen te investeren en zich te ontplooien. "De vele belasting verhogende maatregelen waar wij nu mee geconfronteerd worden, zijn een expressie van die oude gefaalde ontwikkelingsfilosofie. De gouvernement-take op brandstof is een prachtig voorbeeld hiervan; een maatregel die vernietigend is voor alle dienst -en productiebedrijven in ons land, maar de overheidskas spekt."

Door deze achterhaalde ontwikkelingsfilosofie zien wij dat Suriname een markt van oneerlijke concurrentie geworden is, waar wij het moeten doen met onredelijke leningen van 17%-22%, terwijl buitenlanders met zachte leningen van 2 of 3% in dezelfde markt mogen investeren, benadrukt de ABOP. In plaats dat de overheid taken naar zich toetrekt en zelf investeert, moet de regering kapitaal tegen zachte leningen beschikbaar stellen in een ondernemersfonds, dat door een onafhankelijk instituut beheerd wordt. Importheffingen moeten Surinaamse producten helpen beschermen en Surinaamse productie moet door belastingvrijstellingen en subsidies worden aangemoedigd.

Staatsschuld
De bruto buitenlandse schuld is in een paar jaar tijd gestegen van US$ 600 miljoen naar US$ 1.500 miljoen en de bruto binnenlandse schuld is gestegen van SRD 1 naar SRD 4 miljard. In totaal heeft Suriname een schuld van SRD 11 miljard. Om deze schulden het hoofd te bieden zullen toekomstige regeerleiders een fiscaal prudent beleid moeten voeren.

Het uitvoeren van een financieel verantwoord beleid is moeilijk als het systeem dat het beleid uit moet voeren corrupt is, dit is als dweilen met een open kraan. De oorzaak van de corruptie is het gebroken overheidssysteem, dat zulke onregelmatigheden toelaat. De oplossing hiervoor is dat het overheidssysteem vervangen moet worden. Dit wil de ABOP doen door een software-systeem voor de hele overheid te implementeren, software die alle overheidsdiensten, taken, doelen, uitgaven en inkomsten reguleert, maar vooral transparant maakt voor de burger. Transparantie van overheidsprocessen, taken en doelstellingen creëert efficiency, en transparantie van overheidsuitgaven en handelingen stopt corruptie en onnodige uitgaven. Het huidige overheidssysteem moet vervangen worden door een softwaresysteem die internationale 'best practices' met zich meebrengt en de nodige checks and balances bij het overheidsapparaat introduceert, waardoor corruptieve handelingen nagenoeg onmogelijk gemaakt worden.