Reactie op 'Geen gemakkelijke opgave verbannen kwik'
08 Feb 2018, 18:36
foto


Hoe kan het zijn dat een zo belangrijk man, met een zo belangrijke functie in staat is om zonder blikken of blozen aan te geven dat verbannen van kwik geen gemakkelijke opgave is? De geestelijke en lichamelijke gezondheid van de Surinaamse bevolking, de natuurlijke bronnen, de natuur, de geologie, op korte en hele lange termijn, wordt minder belangrijk gevonden dan mogelijke inkomsten uit goud voor de Surinaamse staat op korte termijn.

Goudwinning gebeurd op meer plaatsen op deze aarde. Op grote schaal met uiterst giftige cyanide of op kleinere schaal met kwik. De gevolgen voor de vis etende mensen, van kwik in vis, is bekend als Minamataziekte. De relatie tussen vis en kwik is ontdekt in Japan (Minamata 1956). De wereldberoemde foto van Tomoko Uemura in Her Bath van W. Eugene Smith is aan Regilio Dodson voorbij gegaan.

Goudwinning, met cyanide of kwik moet in een gesloten systeem gebeuren. Zo moeilijk is dat niet. Deze materialen mogen niet in de natuur komen. Verder moet gekeken worden welke personen, bedrijven en staten belangen hebben.

De concessiehouders, de eigenaren, de mijnarbeiders, de aandeelhouders moeten verantwoordelijk worden gehouden voor een goede en schone winning van delfstoffen.
Daarvoor moet beleid zijn.
Daarvoor moeten afspraken gemaakt zijn.
Dat is het werk van meneer Regilio Dodson.
Blijkbaar is dat te zwaar, te moeilijk.

Hans Smit

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February