Betaling voor arbeidsbemiddeling wettelijk geregeld
08 Feb 2018, 07:25
foto


Personen en bedrijven die bemiddelen bij het tot stand brengen van een dienstverband tussen een werkzoekende en een werkgever, zullen een vergunning dienen aan te vragen bij het ministerie van Arbeid. De bemiddelaar mag nu ook een vergoeding vragen voor bewezen diensten. Het ministerie staat op het punt over te gaan tot uitvoering van de Arbeidsbemiddelingswet 2017.

De wet is vorig jaar goedgekeurd door het parlement en is intussen ook al afgekondigd door de president. De Arbeidsinspectie zal toezien op naleving van de wet. De vergunningsaanvraag dient te geschieden bij de afdeling Vergunningen Intermediairs van het ministerie van Arbeid. Overtreders van deze wet kunnen gestraft worden met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een forse geldboete. Eerder werden ook uitzendbureaus vergunningplichtig gesteld ter regulering van uitzendwerk.

De wet is een aanzet voor bemiddelaars en tussenpersonen op de arbeidsmarkt om een bijdrage te leveren aan de invulling van werkgelegenheid. Het gaat erom dat ook onzichtbare openstaande arbeidsplaatsen worden bezet, het liefst geschiedt dit op de gebruikelijke manier waarbij de werkzoekende en werkgever rechtstreeks in contact met elkaar treden. Dit lukt niet altijd, omdat fricties tussen vraag en aanbod nu eenmaal onvermijdelijk zijn op de arbeidsmarkt, geeft het Nationaal Informatie Instituut aan.

Deze wet staat toe dat voor het bemiddelen de bemiddelaar een vergoeding van werkgevers mag eisen voor bewezen diensten. Voorheen was het bemiddelen tegen winstoogmerk verboden. De bemiddelaar of tussenpersoon moet niet worden verward met een uitzendbureau. Een uitzendbureau heeft een driehoeksrelatie met de uitzendkracht en het inleenbedrijf, terwijl de arbeidsbemiddelaar slechts bemiddelt tussen werkzoekende en werkgever en daarna is hij uit beeld, licht het NII toe.

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February