Marie Levens en erkenning
08 Feb 2018, 05:36
foto
Assembleelid Carl Breeveld


Marie Levens is vorige week onderscheiden met de Rotary Vocational Excellence Award. Ik vind het een correct gebaar op basis van haar bijzondere verdiensten op nationaal en internationaal vlak. Eerder verkreeg zij een eredoctoraat van de Universiteit van Brussel voor haar onvermoeibare strijd tegen armoede door middel van kwaliteitsonderwijs dat toegankelijk moet zijn voor iedereen in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied en voor innovatie en internationaliseren van het onderwijs wereldwijd. Ze zette zich hiervoor onder meer tien jaar in bij de Organisatie van Amerikaanse Staten.

Marie Levens kreeg meerdere awards vanuit verschillende landen. We mogen als Suriname trots zijn over de prestaties van deze Sranan uma en de internationale erkenning. Wat ik jammer vind is dat zij nooit minister van Onderwijs geworden is. Ze werd in één van de kabinetten-Venetiaan als minister van Buitenlandse Zaken aangesteld, terwijl zij met haar bagage the right woman zou zijn op het Ministerie van Onderwijs. Er zullen bij het besluit toen, politieke overwegingen aan ten grondslag hebben gelegen, maar ik durf hier te spreken van een gemiste kans. Een vrouw die als onderwijskundige ook internationaal duidelijk haar sporen heeft verdiend, zou in haar eigen land veel meer ruimte moeten hebben gekregen. Het Surinaams Onderwijs verdient immers de beste ministers, deskundigen, schoolleiders en leerkrachten. Het is dit ministerie dat primair verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van onze human capital, de mens.

Marie Levens bracht ooit in een lezing o.m. naar voren dat rekening gehouden moet worden dat groei en ontwikkeling evenredig zijn aan goed onderwijs, in het bijzonder aan het produceren van nieuwe kennis als een voorwaarde voor duurzame groei. Het onderwijs moet afgestemd worden op de ontwikkelingsrichting van Suriname en op basis daarvan moet vernieuwing in het onderwijsbeleid worden doorgevoerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat ieder kind anders leert. Het huidige systeem houdt helaas slechts rekening met de groep die abstract kan leren. Dat verklaart mede dat 50 procent van de leerlingen niet mee kan, blijft zitten en uiteindelijk uitvalt. Haar inzet voor vernieuwend onderwijs, science and technology en ICT in education is m.i. overduidelijk.

We zullen als natie veel meer oog moeten hebben voor personen als Marie Levens, die met hun kennis en kwaliteiten inzetbaar zijn ten gunste van onze samenleving. Expertise moet gewaardeerd en ingezet worden. Daarnaast is het van belang dat deskundigen samenwerken. Want naast Marie Levens zijn er andere Surinaamse onderwijskundigen die, wanneer gezamenlijk de handen in elkaar geslagen wordt, het maximale voor ons land kunnen bereiken. Onlangs had prof. dr. Jack Menke het tijdens een presentatie op onze ADEK Universiteit erover, hoe moeizaam het ook onder wetenschappers gaat om samen te werken. Mijn indruk is dat het erop lijkt alsof te veel Surinamers hun eigen koninkrijk willen bouwen en angstvallig anderen buiten de deur proberen te houden. Sommigen zeggen dat het een weerspiegeling is van onze samenleving. Een constatering. Maar als dit waar zou zijn, dan is het tijd om hier met spoed verandering in te brengen. Anders wordt brain drain bevorderd en kijken we als Surinamers steeds met trots naar onze landgenoten die in het buitenland geweldige prestaties hebben neergezet en daarvoor internationaal erkend en gewaardeerd worden, terwijl hun bijdrage en inzet hier, ons collectief naar een hoger niveau had kunnen tillen.


Carl Breeveld
Paramaribo, 7 februari 2018

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February