Minamata-verdrag vooral van invloed op klein mijnbouw
07 Feb 2018, 00:00
foto
Andre Misiekaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs. (Beeld: DNA)


De commissie van rapporteurs is het unaniem erover eens dat het gebruik van kwik moet worden uitgebannen. "Als verantwoordelijke bestuurders kijken we echter, voor wat de kleinschalige goudwinning betreft, naar een sector die in heel veel arbeidsplaatsen voorziet. Dus moet er goed gekeken worden wat we doen." Dit zei André Misiekaba, voorzitter van de commissie die de openbare behandeling van het Minamata-verdrag - om kwik geleidelijk uit te bannen - voorbereidt, dinsdag tijdens de openbare commissievergadering. "Conclusie: Regering check de ruimte die het verdrag biedt en praat goed met alle stakeholders om zodoende een richtige uitvoering na goedkeuring te garanderen", stelde Misiekaba.

De ratificatie van het verdrag zal volgens de commissievoorzitter grote invloed hebben op de samenleving en de kleinschalige goudmijnbouw in het bijzonder, aangezien deze sector voornamelijk gebruik maakt van kwik bij de goudwinning. Er zijn vragen gesteld over hoe het kwik het land binnenkomt? Volgens informatie van het ministerie van Handel, Industrie en Transport, komt kwik al 15 jaren niet via de officiële kanalen het land binnen. Sinds 2003 zijn er geen vergunningen aangevraagd voor de import. “Als we niet weten hoe, waar en door wie kwik in Suriname komt en dus niet weten waar het wordt opgeslagen, hoe zullen we kunnen garanderen dat de opslag milieuvriendelijk geschiedt?, vroeg Misiekaba aan de hand van een van de vereisten van het Minamata verdrag; het milieuvriendelijk opslaan van kwik.

Marinus Bee (ABOP) legde extra de nadruk op de gevolgen van klimaatsverandering in de wereld en de hand die de mens daarin heeft. “Wij als samenleving moeten ons bewust zijn wat wij als mens allemaal in staat zijn te doen. Zowel positief als negatief wanneer het gaat om de vernietiging van onze natuur. De aarde biedt ons schone lucht, gezond eten en schoon water, maar de natuurlijke processen die hiervoor verantwoordelijk zijn, worden steeds vaker door mensen verstoord”, voerde Bee aan. Dit gedrag is de voornaamste reden waarom de aarde sinds de jaren vijftig warmer wordt.

Patricia Etnel (NPS) zei dat de uitvoering van het verdrag Minamata convention on mercury een grote invloed zal hebben op de economie en daarmee ook de toekomst van Suriname. Voor haar is het belangrijk dat het belang van de uitvoering van dit verdrag wordt opgenomen in het ontwikkelingsplan, vooral als overeengekomen is dat de wereld anno 2020 het gebruik van kwik met 50% terugbrengt. Het gebruik van alternatieven in plaats van kwik zijn volgens Etnel bepalend voor de toekomst van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning. Zowel Riad Nurmohamed (VHP) als Sylvana Afonsoewa (NDP), benadrukten ook de impact van de ratificatie van dit verdrag voor de goudmijnbouw. Hoewel kwik schadelijk is voor de menselijke gezondheid, moeten de kleinmijnbouwers over voldoende informatie beschikken en ook alternatieven geboden worden.

Het Minamata verdrag trad op 16 augustus 2017 in werking nadat vijftig landen het verdrag hadden geratificeerd. Het doel van dit verdrag is het beschermen van de menselijk gezondheid en het milieu tegen het door mensen teweeg gebrachte uitstoot van kwik en kwikverbindingen. Het verdrag is genoemd naar het Japanse vissersdorp Minamata, waar in 1956 de jarenlange systematische lozing van afvalwater fataal werd voor de gezondheid van de inwoners. Onderzoek wees toen uit de veroorzaker van de 'Minamataziekte' de blootstelling was van het menselijke lichaam aan grootschalige Methylkwikvergiftiging. Deze gebeurtenis heeft de wereld bij elkaar gebracht om afspraken te maken over de productie, het beheer en de in- en uitvoer van kwik.

Suriname erkent met het ratificeren van dit verdrag dat het onjuiste gebruik van kwik negatieve effecten heeft op het milieu en de menselijke gezondheid en dat Suriname middels internationale ondersteuning geleidelijk aan kwik wil uit te bannen.

Yvanka Ozir-Awailame

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February