BEIP ll verdient NU bijzondere aandacht beleidsbeslissers
24 Jan 2018, 08:33
foto


Onderwijs en gezondheid(szorg) vormen twee gebieden in ons leven waar niemand omheen kan. Onderwijs hebben we nodig om mensen te ontwikkelen en bekwaamheden, waarden en normen te leren. Over het belang van gezondheid(szorg) hoef ik het niet te hebben.

We zitten nu met een aantal grote problemen en verstoppingen in het onderwijs dat we alleen met goed beleid, gericht op de welvaart en het welzijn van de bevolking kunnen oplossen. Suriname heeft geld geleend van de Interamerican Development Bank (IDB) om het (basis)onderwijs, dat een sleutelrol speelt in de ontwikkeling van de bevolking en dus ook van het land, op een adequaat niveau te brengen.

In het Basic Education Improvement Project (BEIP l project) zijn er verschillende onderwijsvernieuwingen uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen/wiskunde en taal. Er zijn leerlingenboeken gemaakt en handleidingen voor leerkrachten, er zijn ook trainingen aan leerkrachten gegeven. Er heerst toch grote ontevredenheid bij leerkrachten over het gepresteerde, zo blijkt uit een brede evaluatiestudie. In het BEIP ll project, zou thans gewerkt moeten worden aan het verbeteren van de zaken die niet goed zijn gelopen.

Ook zouden nieuwe ontwikkelingen worden ingezet zoals STREAM. Het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit heeft- naast andere buitenlandse instituten ingeschreven voor de aanbesteding voor de uitvoering van de verbeteringen en ontwikkelingen in het onderwijs. Een buitenlandse c.q Belgisch Instituut heeft de opdracht gekregen. Het IGSR heeft zijn bezwaren tegen deze beslissing en haar zienswijze over de gang van zaken aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de vicepresident schriftelijk kenbaar gemaakt. (Zie de bijlage hierover). Hierop is nimmer gereageerd.

Met verbazing hebben we dan ook kennis genomen van een artikel in de media waarin door een Belgische hoogleraar wordt aangegeven, dat de Belgische deskundigen zijn ingehuurd om de laatste resten van het Nederlandse kolonialisme op te ruimen. Daarbij werden er allerlei voorbeelden gegeven uit de taal- en rekenboeken. Tegen deze koloniale resten is er reeds lang en heftig geprotesteerd door de Surinaamse deskundigen, waarbij deze protesten volledig werden genegeerd en de deskundigen op een zijspoor werden gerangeerd. Belgen! Bespeel deze snaar niet! Uw roemruchte koloniaal verleden in Afrika (o.a. Congo, Ruanda en Burundi)) is ons niet onbekend.

Wij hebben de Belgen beslist niet nodig om de laatste resten van het Nederlandse kolonialisme op te ruimen. Dat kunnen we zelf wel!! Buitenlanders (experts) hebben we zeker nodig om ons bepaalde kennis en vaardigheden te leren op de route die we zelf hebben bepaald. Het gaat hier om bijkans US$ 4 miljoen, die zal worden uitgegeven aan het BEIP ll project.

Dr. mr. Edwin Marshall, MA
pdf-icon.gif BEIP-11.09_.17_.pdf                

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February